Vågar något företag vara föregångare?

Jag skulle vilja utmana företag med 500 – 5 000 anställda att skapa arbetsutskott under styrelsen. Ett arbetsutskott skall helt bestå av män, det andra arbetsutskottet skall bestå helt av kvinnor. Båda utskotten får ta ställning till samma frågor, problem eller utvecklingsärenden och får sedan leverera förslag på beslut/lösning. En person med tystnadsplikt vad gäller arbetsutskotten vidareförmedlar de båda arbetsutskottens beslut till styrelsen för slutgiltigt beslut. Efter ett år görs två uppföljningar, vilket arbetsutskott har fått flest beslut förankrade i styrelsen och med facit i hand, tog styrelsens rätt beslut.

Jag skulle vilja se resultaten för att se om kvinnlighet kommer att bidra till bättre beslut.

Jag tror också att kvinnor blir kraftfullare i en grupp av kvinnor vilket kan göra att de vågar uttrycka sina åsikter utan att riskera att en man tycker att de inte har tillräckligt bra idéer.

Något företag som vill testa mitt förslag?