Fritt sammanfattat ur boken Konsten att älska av Barry Long

Om vi inte har
arbetat med vår egen personliga utveckling kan vi varken ge eller ta emot
kärlek. Kvinnan är kärleken personifierad och hon kan ge mycket kärlek till
mannen om de båda bara har hittat sig själva, är stabila och är på rätt kärleksnivå.
Tyvärr är det inte så många som har hittat sig själva. Det gör att det är svårt
för oss alla att ta del av den djupa kärleken.

Om vi hittat oss själva blir vi osjälviska under älskogen.

Om en kvinna inte
får riktig kärlek blir hon olycklig vilket kan visa sig genom att hon inte blir
den varma ljuva kvinnan som hon kan vara. Mannen förstår ofta inte varför
kvinnan är ”kall”. Kanske gör inte kvinnan det heller. Hon känner kanske bara
ett allmänt missnöje och samvaron med mannen blir inte alltid trevlig.

Först då mannen lär
sig älska kan han återfå sin auktoritet. Kvinnan måste bli älskad annars blir
hon farlig. Först då alla kvinnor älskas kan fred komma på jorden. Männen
kommer då att få ta emot kvinnans kärlek vilket gör att männen tappar lusten
för att kriga och vinna.

Sedan tidens
begynnelse har kvinnan blivit manipulerad och uppmuntrad, för att hon skall tro
att det finaste uttrycket för hennes kärlek, är att behaga mannen sexuellt.
Sanningen är precis tvärtom.

Det är kvinnan som skall behagas av mannen.

Mannen fick kvinnan
att inse att meningen med fysisk kärlek är att göra barn och att njuta
själviskt.