”Mannen tror att han väljer kvinnan men det är nästan alltid tvärtom. det är kvinnan som väljer den man som skall välja henne.”

Mannen har många, många spermier och han vill sprida sina spermier så att han ka fortplanta sig. Kvinnan har bara ett ägg per månad, vilket gör att det är hård konkurrens om att få befrukta ägget. Kvinnan vill ha den bästa fadern till sitt barn och är därför mer kräsen för att hennes avkomma skall få de bästa förutsättningarna.

Det har diskuterats i pressen om att kvinnor väljer rika och framstående män. Visst är det vanligt men olika kvinnor har olika krav på den tilltänkte fadern till sina barn. Kvinnnor har olika åsikter om vilka egenskaper som är viktigast beroende på var hon är i livet. Ibland är pengar viktigast, ibland utseende och kropp, intelligens, charmighet, talfördhet, trygghet…

Kraven växlar i takt med tiden och med all säkerhet under kvinnans liv men de finns alltid där för mannen att leva upp till, om han vill bli utvald att välja kvinnan.

Du kan läsa mer om män och kvinnor i mina tankeböcker.