Läste en artikel om läget i Libyen. Männen vill ha kvar sina vapen för att garantera säkerheten. Om vi bär på vapen när vi är ute bland människor kommer det att innebära att någon kommer att skadas förr eller senare. Det borde vara förbjudet i hela världen att inneha vapen. Alla skulle skrotas. Tänk om FN kunde ta det beslutet att den 29 februari skall alla vapen lämnas in för att skrotas, världen över och att alla vapentillverkare fick byta verksamhet och tillverkna något fredligt istället.

Om vi går ut på stan med en kniv är också risken stor att någon kommer till skada.

Om vi skall få en värld fri från dödande krävs nog att det blir förbjudet med allt dödande, förbud mot att döda allt levande, djur, människor…

Martinus säger så länge vi har slakthus kommer vi att ha krig.