Tempot idag är högt uppskruvat och lönsamhetskraven är höga
inom de flesta företag och organisationer.

Delegering innebär att vi skickar vidare de arbetsuppgifter,
som vi inte hinner med, till en annan person.

Tyvärr är det ofta så, att även nästa person i kedjan är
hårt belastad. Det arbetet som har delegerats, riskerar att falla i glömska.
Effekten av detta kan bli att långsiktiga åtgärder, som bör vidtas för
företagets lyckosamma framtid, tappas bort.

Delegering bör alltid innefatta en skriftlig dokumentation
för uppföljning.

Det är viktigt att företag har luft i sin organisation. Det
bör finnas tid för pauser och återhämtning. Om den tiden inte finns, riskerar
personalen att arbeta för hårt, med press från för många håll. Personalen är
människor, inte maskiner.

Underhåll av både maskiner och personal bör ingå i
företagets investerings- och kostnadsbudgetar.

Varken maskiner eller människor klarar av att bli nerkörda.
För att de inte skall bli skrot, behöver de underhållas, repareras, renoveras
och servas. Lite vaxning och polering är också välgörande.