Om människor i vår närhet inte visar sin godhet, har de
bekymmer med sina liv. Det beror inte på oss i första hand, utan på dem själva.

Okontrollerade aggressiva utbrott är ett rop på hjälp.

Alla vill egentligen bara vara lyckliga. I grunden har alla
ett gott hjärta men i vårt försvar av vår lycka och kärlek, kommer det många
gånger i skymundan.

Vi bör vara en förebild, istället för att kritisera.

Det är de svaga som är grymma, mildhet erbjuds endast av
starka.

Om vi säger att vi vet allt, visar vi tydligt vår
okunnighet. Vi bör vara ärliga mot oss själva.

Skratta mer, skratta högt och skratta lite extra.

Njut av ”just nu”…

…njut av att bara vara, den varma vinden i ansiktet,
lukten av blommorna och solens värme.

Var närvarande i nuet. Framtiden har ännu inte varit.
Historien har redan passerat. Det vi kan påverka är just nu, inget annat.

Det enda vi har, är nuet, nuet som förnyas hela tiden.