Får Du ofta utbrott av ilska? – Vad är Du rädd för? Arg kan
man vara men om ilskan blir okontrollerad och något hysterisk, bottnar den i
rädsla.

Smiter Du undan obehagliga saker? – Du behöver hitta din
självkänsla. Du har inte hittat din inre styrka. Tänk på att andra noterar vad
Du gör, men de förstår inte alltid ditt dilemma. Börja respektera dig själv. Du
är lika mycket värd som alla andra.

Blir Du lamslagen då Du blir utskälld? – Du låter ilskan
påverka dig, Du bidrar själv till att Du mår dåligt, genom att Du tillåter
ilskan att påverka dig. Utskällning är bara ord. Du blir inte skadad, om Du
bestämmer dig för att inte bli det. Låt inte utskällningar påverka dig
psykiskt.

Talar Du betydligt mer än de flesta andra? – Ett vanligt
problem är att några få, talar alldeles för mycket. Låt andra komma till tals
lika mycket som Du, annars kommer Du att uppfattas som en ”tråkig pratkvarn”
och Du tappar lyssnandet.

Hamnar Du ofta i situationer där Du måste försvara dig? – Du
respekterar inte andra människor. Om Du agerar med godhet och respekt, kommer
Du inte att behöva försvara dig, eftersom Du då inget har att försvara. Så, om
Du ofta hamnar i försvarsställning, bör Du fundera över, ditt sätt att agera.

Känner Du dig ledsen, för att andra gör dig illa på något
sätt? – Du låter yttre omständigheter påverka dig. Tillåt inte andra att styra
ditt liv.

Är Du blyg och har dålig självkänsla? – Du spelar en roll.
Du visar inte, den Du verkligen är. Försök hitta dig själv och försök
utvecklas.

Har Du svårt att ställa krav? – Det handlar om att ha mod
att klargöra de gränser som gäller för dig. Sätt gränser för dig själv och ditt
liv. Det är din rättighet.

Har Du svårt att känna dig lycklig och harmonisk? – Inga
yttre faktorer som t ex stress, aggressivitet, martyrskap och problem bör
påverka dig. Försök att arbeta för harmoni på alla plan. Träna sedan på att få
kontakt med alla dina sinnen.

Använder Du andras beteende för att rättfärdiga ditt eget
sätt att vara? – Tyvärr, Du har fel. Var och en ansvarar helt för sitt eget
uppförande.

Hamnar Du ofta i situationer då Du känner att du behöver be om ursäkt? – Du
kanske inte agerar respektfullt mot andra människor. Kanske är du för impulsiv. Utvärdera noga vad som hänt och
hur Du själv skulle velat bli behandlad om Du varit den andra parten. Var ärlig
mot dig själv. Kom ihåg att ingen är felfri, inte ens Du.