Vi skall inte låta våra pengar styra oss. Pengar kan bli som
en drog. Oro för att förlora kapital eller för att inte få det att växa, kan
skapa ångestkänslor.

Om vi har ekonomiska möjligheter att förbättra vårt liv, bör
vi göra det! Vi skall inte låta pengarna göra vårt liv miserabelt, utan vi
skall försöka hitta möjligheter så att de hjälper oss att bli lyckligare. Att
hjälpa andra gör oss lyckligare, det är ganska lätt för den som har pengar.

Många har så mycket pengar att de aldrig kan göra av med
dem, till vilken glädje finns de pengarna?

Vi bör ge människor beröm och visa dem beundran.

Människor med makt, behöver vara ödmjuka.

Det krävs självdisciplin och självbehärskning för att umgås
på ett bra sätt med sina medmänniskor.

Det finns inget vi måste göra, vi väljer att göra olika
saker. Ett tips, byt ut ordet måste, mot orden: väljer att göra. Jag lovar att
det blir intressant.

Var alltid lite vänligare än vad som behövs.

Vi skall njuta mer av våra sinnen!

Lär dig dansa! Det är en lisa för själen.

Alla vill bli accepterade och beundrade av sin nästa.