Om vi får synpunkter eller information om att det föreligger
ett problem, behöver vi lyssna och agera för att lösa det!

Då problem påtalas försöker vi ofta förklara varför saker
är, som de är. Vi försvarar först den nuvarande situationen, istället för att
lyssna och ta till oss. Om vi är omogna, är anfall på den som vill diskutera
problemet vanligt. T ex ”men du då, du som alltid…”

Vi får inte ge oss, förrän vi har förstått problemet. När vi
gjort det, kan vi diskutera oss fram till olika lösningar. Vi kan sedan vidta
åtgärder för att lösa problemet och åstadkomma en förändring till det bättre.

Vi skall akta oss för att negligera problem. De människor
som försöker agera för att få till stånd en förändring, utan att någon lyssnar
och agerar, drabbas av resignation och uppgivenhet.

Problemet kommer att kvarstå och nya större problem kommer
att skapas. Följden blir ett ständigt växande missnöje som får olika negativa
effekter på samvaron.

Genom att inte lösa problemet, väljer vi att avstå från en
möjlighet till ett bättre liv. Vi skall ta mod till oss och våga lösa det och
därmed skapa goda förutsättningar för en bättre framtid.

Vi borde ge dem som försöker lösa problem, en ros istället
för ett försvarstal eller ett anfall.