22

Samtalsteknik

Vi skall inte tänka inte under tiden som någon talar till
oss.

Vi skall försöka lyssna utan att tänka. Vi skall definitivt
inte tänka på vår nästa replik. Om vi gör det kommer vi inte att höra, vad den
andre har att säga.

Andra människor har ofta något att lära ut.

Om vi själva talar hela tiden, går vi miste om mycket
kunskap.

Den som talar utan att lyssna på andra, blir ointressant att
umgås med.

Om vi avbryter andra, visar vi, att vi inte är intresserade
av vad de har att säga. Om vi tar över berättande som någon annan har påbörjat,
visar vi inte den andre respekt. Dessa situationer kan såra mer än vi anar.

Det krävs att vi skärper till oss i umgänget med andra
människor. Det räcker inte att bara vara.

När vi väl upptäcker möjligheten att lyssna på andra, kommer
vi troligen att inse, att de har något att lära oss.

Nya världar kommer att öppnas för oss.