Vi kan inte få ett bra liv om vi inte vågar vara oss själva.

Om vi döljer oss bakom roller, visar vi inte vårt riktiga
jag. Många människor ser att vi spelar en roll men de förstår inte alltid vad
som ligger bakom. Något i vårt sätt att vara, gör att människor inte får fullt
förtroende för oss.

Om vi spelar roller, får vi inte en naturlig kontakt med
andra människor. Vi upplevs ha en viss distans till andra och riskerar att bli
en aning isolerade.

Att spela roller innebär att vi försöker få människor att
tro, att vi är någon annan än den vi är. Detta är falskt. Genom att inte vara
oss själva, faller vår kraftfullhet och vi blir istället mer eller mindre
intetsägande.

Vi skall respektera oss själva och vara medveten om, när vi
spelar roller eller bär masker som döljer våra känslor. Vi skall hela tiden
vara ärliga mot oss själva. Om vi spelar roller, bör vi fråga oss varför och
agera för att hitta oss själva och vår intre trygghet.

Vi skall akta oss så att inte rollen tar över vår
personlighet. Vi bör visa vem vi är! Inget annat fungerar i längden.

Det är Du som är intressant, inte några roller.