För att lyckas i livet krävs att vi vågar vara oss själva.
Visst kan vi lyckas i karriären genom att spela roller men det är i nära relationer
som vi verkligen utmanas och det är där den största utvecklingen skapas.

Vi skall inte spela några roller eller försöka vara på något
speciellt sätt, för att göra gott intryck eller för att få människor att agera
på ett visst sätt.

Det enda rätta, är att vara sig själv. Det krävs dock mod
att visa sig som man är.

Vi bör dessutom vara goda mot våra medmänniskor. Vi kommer
att lyckas på alla plan om vi har en god karaktär och en god etik. Vi bör leva
med integritet, ödmjukhet och respekt. Andra viktiga egenskaper är
medmänsklighet, hederlighet, enkelhet och tålamod.

Dessa levnadsregler var mycket vanligare förr och det är
dags att återuppta dem igen.

Gentlemannaskap och etikett bör få en större betydelse i
vårt umgänge med andra människor. Hänsyn och respekt till andra skapar harmoni.

Du kanske tänker; men alla andra då, som inte lever i
godhet? – Vi kan bara påverka vårt eget liv, de andra får ta ansvar för sina
liv. Förhoppningsvis kommer vårt agerande, bli en förebild för andra. På så vis
kan vi skapa en bättre miljö runt omkring oss.

Kom ihåg att storhet och karaktär, ger lycka och framgång.