Blog Image

Fru Anderssons blogg

Vad kan du läsa här?

Jag vill inspirera människor att leva och njuta av livet. På min blogg hoppas jag du kan stanna upp och kanske få en tankeställare som ändrar livet i en mer positiv riktning. Om du är här med ett öppet sinne och inte går i försvar så kan du hitta flera guldkorn här.
Här finns också min bok Fru Anderssons små "frön"

Välkommen!

Denna blogg uppdateras inte men min nya blogg finns på http://fruanderssonsmojligheter.blogspot.se/


20 Lite tankar om manlighet

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 21:13:43

Detta
är riktat till kvinnor. Jag förstår om Ni tycker män är svåra att förstå sig
på. Män fungerar inte alltid på samma sätt som kvinnor.

Om
mannen inte behagar er är det viktigt att ni klargör på vilket sätt ni vill bli
visade kärlek. Om mannen ger er det ni vill ha, kommer ni att ge dem det de
vill ha. Relationen har då en större chans att bli lycklig.

Om
båda i relationen hittat sig själva (se tidigare sidor) är det inte så stora problem.
Tyvärr är dagsläget så, att det inte är så många människor som kommit dit.

Det
är vanligt, att en man som känner sig illa behandlad drar sig undan. Detta kan
bli svårt för kvinnor att hantera, eftersom mannen då inte berättar att han
blivit sårad eller känner sig kränkt. Han drar sig undan och hoppas att det
blir bättre i morgon. Det kan vara viktigt att förstår att vi är olika. Män
vill ha klara tydliga ”handböcker” hur kvinnan vill att han skall agera i relationen.
Män har svårare att se saker ur breda perspektiv, de är bra på att fokusera på
en sak i taget utan att ta hänsyn till många konsekvenser på sina ageranden.

Tyvärr
är det inte ovanligt att män har ett ”stort hål i huvudet” då det gäller att ta
till sig saker de inte vill höra. I dessa fall får kvinnan vara oerhört rak och
se till att få bekräftelse på att mannen hört och förstått. Det gäller att vara
envis och att inte ge upp.

Kvinnan
riskerar att upplevas som tjatig om mannen inte lyssnar. Därför bör Ni inte ge
Er (vid första diskussionen) förrän han lyssnar. Tala alltid med kärlek!!

Ge
Er inte, prata och lyssna, med kärlek, tills allt är solklart för båda parter.

Mannen
kommer inte alltid att självmant agera för en lösning. Det krävs ofta att en
överenskommelse kommer till stånd. Båda behöver förstå problemet och lösningen,
innan Ni kan gå vidare.

Män
har stora krav på sig. De har krav på sina egna prestationer. De har krav på
att bli bekräftade som manliga. De känner lätt en skam över att de inte
uppfyller sina egna manliga krav.

Många
män stänger av sina känslor. Att vara känslig är i många mäns ögon, inte en
manlig egenskap. De vill inte uppfattas som kvinnor. Är mannen känslig av
naturen, drar han sig tillbaka i ensamhet om han blir känslomässigt berörd och
återhämtar sig där.

Ett
tips är att på ett kärvänligt sätt locka honom att öppna sig. Visa att han är
bra och att Du älskar honom. Ibland
är han trött på att vara den store trygge mannen som tar ansvar och bestämmer.

Många
män är viljestarka.

En
man tar ett beslut angående en speciell fråga. Han vidhåller sedan ofta detta
beslut handfast. Kanske för att förstärka känslan av att han har tagit rätt
beslut. Det kan ses som ett nederlag att ha tagit fel beslut.

Kvinnors natur är
att ge, mäns att ta. Kvinnor bör öva på att ta mer, ta det de vill ha.

Att
vara manlig innebär för många män, bland annat, att ta rätt beslut. Därför
kan en man vara oerhört fast i sina beslut länge, oavsett om de är rätt eller
inte. Har mannen tur, förlorar han inga nära under processen.

Problem som en man ser en lösning
på, är för honom inte svårt att ta tag i. Om han ser en lösning, som innebär
att praktiskt utföra en åtgärd, löser han saken galant.

Ett exempel: Bilen går sönder.
Mannen kontrollerar vad felet kan vara, åtgärdar saken antingen själv eller med
hjälp av bilreparatör. Bogserar eller löser saken med leverans till
bilverkstad. Här är mannens sätt, att lösa problem på helt exemplariska.

Problem av en mer komplicerad
natur, något mannen behöver ”tala om”, kan han inte lösa med en handgriplig
aktivitet. Detta är många gånger svårare för mannen att hantera. Mannen blir då
ofta vilsen och hans vanliga sätt att hantera problem fungerar inte.

Ett exempel: Frun är irriterad över
något, han förstår inte över vad och stämningen är tryckt. Mannen ser ingen
direkt snabb lösning. Vad händer då? Kanske försöker han skämta bort det eller
kanske flyr han bort i en aktivitet, tar bilen en sväng, klipper gräset, sköter
papperen…19 Om vi behandlar varandra respektlöst

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 20:49:23

Om
en uppfattar att den andre sårar honom/henne, drabbar det den som sårar. Om vi
har hittat oss själva i vår egen utveckling, blir reaktionen mindre.

Den
som såras kommer att dra sig undan och ju längre tiden går, desto svårare blir
det att reparera. Den sårade känner sig illa behandlad och den som sårat
drabbas av en inskränkt kärlek. Gör inte någon illa, för det kan slå hårt
tillbaka.

Vi
kan inte skydda oss mot den inskränkta kärleken, utan får, utan att kunna göra
något åt det, ta straffet med allt vad det innebär.

Vi
blir förskjutna t ex genom tystnad, ”surhet”, nonchalans, kyla, hat,
uppgivenhet, etc. Den som sårat hamnar ute i kylan, långt ifrån den varma
kärleken.

Ett
tips är att lyssna på varandra och vara lyhörda då någon mår dåligt och sedan agera
i tid. Om en mår dåligt, skall inte den andre säga: Det gör Du inte!

Ta inte kritik som en attack, utan som en möjlig väg till en bättre relation.
Kom överens hur Ni skall lösa problemen, se till att båda är nöjda med
lösningen.

De
finns människor som kränker andra. Olika kränkande mönster är tystnad, att bli
bortglömd, överhoppad, utestängd, inte sedd, inte trodd, tolkad, bli avbruten,
inte passa tiden, offentlig schavottering, bli härmad m m. Detta är
respektlöst.18 Lite tankar om kvinnlighet

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 20:44:38

Detta
är riktat till män. Jag förstår om Ni tycker kvinnor är komplicerade. Det är
de. De fungerar inte alltid på samma sätt som män.

Grundidén
är att om Ni ger kvinnorna kärlek, stöd, respekt och gör dem lyckliga, så
kommer kvinnorna att ger Er kärlek, stöd, respekt och göra Er lyckliga. Jag
tror det är mannen som skapar förutsättningarna för relationen. Om mannen inte
behagar kvinnan kommer hon inte att bli varm och kärleksfull.

Idealfallet
är att båda i relationen hittat sig själva (se tidigare sidor) men i dagsläget
är det många människor som bara börjat den resan. Därför strular vi till livet
för oss, många gånger alldeles i onödan.

Här
är ett exempel. Din kvinna berättar att hon känner sig illa behandlad. Hon
utgår från att Du lyssnar. Du kanske anser att påpekandet från kvinnan är oväsentligt,
obehagligt eller svårt att förstå. Du känner dig kanske kritiserad och tar inte
till dig det viktiga budskapet. Kvinnan tänker, att nu har hon sagt ifrån och
utgår från att Du har lyssnat och att Du kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga
för en förändring. Du tycker inte om att bli angripen och agerar inte för en
förändring, utan fortsätter i samma hjulspår, intet ont anande. Du hoppas att
det blir bättre imorgon men det blir INTE bättre i morgon! Hon kanske tystnar
men problemet ligger kvar och växer.

Kvinnan väntar på att en förändring skall
ske. Om förändringen inte kommer börjar den kvinnliga bearbetningen. Kvinnan
blir besviken, hon känner sig inte sedd. Hon säger till dig igen, med samma nedslående
resultat. Hon ger så småningom upp och spar en bitterhet i sitt hjärta. Hon
glömmer inte. Hon har ett sår i hjärtat.

Kvinnan
kanske inskränker sin kärlek. Kvinnor vill inte ge kärlek, utan att få kärlek
tillbaka. Lyssnar Du inte på henne, tycker hon inte Du ger henne den respekt
och kärlek hon vill ha. Kanske slutar hon prata med dig, slutar var mjuk och
varm mot dig och istället blir kall, kanske sexstrejkar hon…

Ju klokare hon är, desto mindre blir
reaktionen. Hon kommer också att fortsätta sätta gränser för vad som är okej
för henne.

Kvinnor
har en tendens att samla alla konsekvenser av olika handlanden och få till att
allt som händer hänger ihop. Män ser hellre en sak, var för sig. Därför är det
ibland svårt att förstå varandra.

Tiden
går och kvinnan kanske inte har lust att vända den onda cirkeln och ger upp.
Helt plötsligt har Du inget val. Många gånger tar denna process ganska lång
tid, kanske år. Då kan det vara svårt för mannen att förstå vilken händelse som
satte igång allt detta.

Från
början var det inget angrepp, utan ett rop på hjälp för att förbättra Er
relation. Hade Ni varit raka, kärleksfulla och respektfulla i Er kommunikation med
en vilja till lösning kunde Ni kanske ha räddat det hela.

Ett samtalstips,
lyssna först och förstå. Tala sedan.

Mäns natur är att ta, kvinnors att ge. Män
bör öva på att ge. Att ge gör oss också lyckligare.17 Kvinnliga kvinnor, de halva kvinnorna

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 20:34:04

De
kvinnliga kvinnorna visar inte upp sin kraftfulla sida. Kanske känner andra
kvinnor konkurrens av dessa ”charmerade” kvinnor.

De
visar sig ofta, främst för män, som ljuva, sköra, sexiga, kanske hjälplösa,
beundrande, flirtiga och blinkande med tindrande ögon.

Dessa
kvinnor kommer till sin fulla rätt tillsammans med manliga män. Den kvinnliga
kvinnan hjälper mannen att sola sig i manlighetens glans. Många män älskar det.

Dessa
kvinnor har troligen stängt av sin manlighet på grund av besvikelser i
barndomen. Problemet är att de ofta skaffar sig en falsk självkänsla, genom
männens beundran. Riktig och vinnande självkänsla kommer inte genom andras
beundran, utan genom att älska sig själv.

De
manliga sidorna som finns i alla kvinnor, kan vara förträngda. Kvinnan där
inuti mår troligen inte bra. Hon kanske känner sig som en ”dum blondin” ibland.
Under ytan finns ofta ett behov av att vara stark, handlingskraftig och
kraftfull.

Hon
bör hitta sina besvikelser i barndomen och leta efter en man som visar sina
kvinnliga egenskaper, vilket kan knuffa igång hennes styrka och handlingskraft.
Men det är bara hon själv som kan göra sig till en modig kvinna.16 Manliga män, de halva männen

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 20:33:26

De
manliga männen är starka, muskulösa, okänsliga, viljestarka, modiga och
”fixare”. Kanske känner andra män
konkurrens av dessa ”riktiga karlar”.

De
anser sig vara bäst, snabbast, starkast, veta allt, kunna allt, ha rätt, de
tvekar inte och tål tuffa tag. De vill inte vara veklingar eller ”kärringar”.
De vill inte visa sig inte rädda etc.

Dessa
män kommer till sin fulla rätt tillsammans med riktigt kvinnliga kvinnor. Den
manlige mannen får då njuta av att leda sin ”svagare” kvinna genom livet.

Dessa
män kan ha stängt av sina känslor på grund av besvikelser i barndomen. De
skyddar sig då mot att bli sårade igen. De vågar kanske inte heller, visa eller
känna, kärlek, värme och sårbarhet.

Kvinnliga
sidor, som finns i alla män, är troligen förträngda. Mannen därinne mår säkerligen
inte bra men det märker han antagligen inte själv.

Under
ytan kan det finnas ett stort behov av att få visa sig ömklig, sårbar och
känslosam.

Han
bör hitta sina besvikelser i barndomen och leta efter en kvinna med mer manliga
egenskaper, som kan hjälpa honom att knuffa igång hans känsloliv och hans
kvinnliga egenskaper.

Det
är dock endast han själv som kan släppa fram alla sina sidor och utvecklas till
en hel modig man.15 Vad döljer sig bakom ett kvinnligt yttre?

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 20:32:44

Kvinnligt
yttre visar inte alltid vad som pågår inuti.

Kvinnligt språk
röjer ofta inte allt det som händer där-inne i kroppen.

Kvinnor
är minst lika komplicerade varelser som män.

För
att en kvinna skall öppna sig och berätta om sina innersta känslor behöver hon
trygghet och acceptans.

Kvinnor
har ofta lättare att tala om känslor än män. De kan berätta vad de känner. De
reagerar känslomässigt på det mesta som händer.

Kvinnor
har ett dilemma. De vill gärna visa att de är likvärdiga männen, att de är
duktiga och kan fixa det mesta, samtidigt finns den grundläggande skillnaden
mellan könen. Det mest naturliga för kvinnor är de kvinnliga egenskaperna som
att vara känslosam, vårdande, passiv och omtänksam. Detta kan göra att män inte
förstår att bakom den starka fasaden, döljer sig en mjuk kvinna.

Kvinnan
behöver bli bekräftad, respekterad och omhuldad av mannen. Känner hon inte att
hon är det, mår hon inte bra.

Vill
Du förstå henne? Fråga henne om det Du undrar över!

Genom
en rak, kärleksfull, respektfull och öppen kommunikation kan vi hitta och förstå
varandra.14 Vad döljer sig bakom ett manligt yttre?

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 20:32:01

De
händer att män vill vara behagfulla, sårbara och känsliga men de visar det inte
så ofta.

De
döljer ibland sina känslor. De kan vara missnöjda över att inte lyckas
prestera, så bra som de önskar. Många använder olika aktiviteter för att fly
undan sina känslor. Om det känns jobbigt, flyr de kanske in i ett projekt eller
någon syssla eller så gömmer de sig bakom den stora mage de byggt upp i ett
försök att inte bli sårad.

Män vill
inte uppfattas som kvinnliga!

En
väg till mannens hjärta är att kvinnan agerar som en man och talar som en
kvinna. Mannen behöver kvinnans kärlek men också hennes manlighet för att själv
få hjälp att våga säga vad han tycker, tänker och kanske känner, att våga
blotta sin kvinnlighet.

Det
finns många olika sorters män, därför är det svårt att förstå alla. Det finns
allt, från mannen som visar mycket kvinnliga drag till den man som bara visar
sina manliga drag.

Hur skall man då förstå och lära känna
honom?

Det
enda sättet är en rak, kärleksfull, respektfull och öppen kommunikation.

Fråga
honom om det Du undrar över! Fråga
honom med kärlek.

Du
vill väl lära känna honom. Jag lovar det är en intressant resa.13 Modiga och kvinnliga män

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 20:31:08

En
modig man behåller sina manliga sidor av t ex styrka, beskyddande och
handlingskraft. Till detta lägger han värme, omtanke och känslor. Detta blir en
stark man med känslor.

Han
kämpar inte för att ge att prestera och kunna fixa allt. Det spelar ingen roll
om han ibland känner sig sårbar eller vad andra män tycker om hans prestationer.
Han vågar erkänna att han då och då vill slippa ta ansvar och att han behöver
ibland. Han är en människa som har funnit sig själv och sin trygghet. Han är
rak, stark, respektfull, kärleksfull och öppen.

En
modig man får sin kvinna och andra att växa.

Det
finns också män som använder mer kvinnliga egenskaper än manliga.

Detta
kan ha att göra med hans relation till pappan. Pojkar identifierar sig med sin
pappa. Om pappan inte fanns där, som en god förebild, väljer kanske pojken att
anamma mammans sätt.

För
dessa män är det viktigt att försöka utveckla de manliga egenskaperna mer.
Egenskaper som stängs inne, skapar problem förr eller senare oftast i form av
sjukdomar och misslyckade relationer.

En
kvinnlig man får sin kvinna att förstärka sina man-liga drag. Dessa män brukar
hamna i en relation med en ”manlig” kvinna. Detta gör att hans kvinnlighet förstärks
ytterligare.Nästa »