En
modig man behåller sina manliga sidor av t ex styrka, beskyddande och
handlingskraft. Till detta lägger han värme, omtanke och känslor. Detta blir en
stark man med känslor.

Han
kämpar inte för att ge att prestera och kunna fixa allt. Det spelar ingen roll
om han ibland känner sig sårbar eller vad andra män tycker om hans prestationer.
Han vågar erkänna att han då och då vill slippa ta ansvar och att han behöver
ibland. Han är en människa som har funnit sig själv och sin trygghet. Han är
rak, stark, respektfull, kärleksfull och öppen.

En
modig man får sin kvinna och andra att växa.

Det
finns också män som använder mer kvinnliga egenskaper än manliga.

Detta
kan ha att göra med hans relation till pappan. Pojkar identifierar sig med sin
pappa. Om pappan inte fanns där, som en god förebild, väljer kanske pojken att
anamma mammans sätt.

För
dessa män är det viktigt att försöka utveckla de manliga egenskaperna mer.
Egenskaper som stängs inne, skapar problem förr eller senare oftast i form av
sjukdomar och misslyckade relationer.

En
kvinnlig man får sin kvinna att förstärka sina man-liga drag. Dessa män brukar
hamna i en relation med en ”manlig” kvinna. Detta gör att hans kvinnlighet förstärks
ytterligare.