Kvinnligt
yttre visar inte alltid vad som pågår inuti.

Kvinnligt språk
röjer ofta inte allt det som händer där-inne i kroppen.

Kvinnor
är minst lika komplicerade varelser som män.

För
att en kvinna skall öppna sig och berätta om sina innersta känslor behöver hon
trygghet och acceptans.

Kvinnor
har ofta lättare att tala om känslor än män. De kan berätta vad de känner. De
reagerar känslomässigt på det mesta som händer.

Kvinnor
har ett dilemma. De vill gärna visa att de är likvärdiga männen, att de är
duktiga och kan fixa det mesta, samtidigt finns den grundläggande skillnaden
mellan könen. Det mest naturliga för kvinnor är de kvinnliga egenskaperna som
att vara känslosam, vårdande, passiv och omtänksam. Detta kan göra att män inte
förstår att bakom den starka fasaden, döljer sig en mjuk kvinna.

Kvinnan
behöver bli bekräftad, respekterad och omhuldad av mannen. Känner hon inte att
hon är det, mår hon inte bra.

Vill
Du förstå henne? Fråga henne om det Du undrar över!

Genom
en rak, kärleksfull, respektfull och öppen kommunikation kan vi hitta och förstå
varandra.