Detta
är riktat till män. Jag förstår om Ni tycker kvinnor är komplicerade. Det är
de. De fungerar inte alltid på samma sätt som män.

Grundidén
är att om Ni ger kvinnorna kärlek, stöd, respekt och gör dem lyckliga, så
kommer kvinnorna att ger Er kärlek, stöd, respekt och göra Er lyckliga. Jag
tror det är mannen som skapar förutsättningarna för relationen. Om mannen inte
behagar kvinnan kommer hon inte att bli varm och kärleksfull.

Idealfallet
är att båda i relationen hittat sig själva (se tidigare sidor) men i dagsläget
är det många människor som bara börjat den resan. Därför strular vi till livet
för oss, många gånger alldeles i onödan.

Här
är ett exempel. Din kvinna berättar att hon känner sig illa behandlad. Hon
utgår från att Du lyssnar. Du kanske anser att påpekandet från kvinnan är oväsentligt,
obehagligt eller svårt att förstå. Du känner dig kanske kritiserad och tar inte
till dig det viktiga budskapet. Kvinnan tänker, att nu har hon sagt ifrån och
utgår från att Du har lyssnat och att Du kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga
för en förändring. Du tycker inte om att bli angripen och agerar inte för en
förändring, utan fortsätter i samma hjulspår, intet ont anande. Du hoppas att
det blir bättre imorgon men det blir INTE bättre i morgon! Hon kanske tystnar
men problemet ligger kvar och växer.

Kvinnan väntar på att en förändring skall
ske. Om förändringen inte kommer börjar den kvinnliga bearbetningen. Kvinnan
blir besviken, hon känner sig inte sedd. Hon säger till dig igen, med samma nedslående
resultat. Hon ger så småningom upp och spar en bitterhet i sitt hjärta. Hon
glömmer inte. Hon har ett sår i hjärtat.

Kvinnan
kanske inskränker sin kärlek. Kvinnor vill inte ge kärlek, utan att få kärlek
tillbaka. Lyssnar Du inte på henne, tycker hon inte Du ger henne den respekt
och kärlek hon vill ha. Kanske slutar hon prata med dig, slutar var mjuk och
varm mot dig och istället blir kall, kanske sexstrejkar hon…

Ju klokare hon är, desto mindre blir
reaktionen. Hon kommer också att fortsätta sätta gränser för vad som är okej
för henne.

Kvinnor
har en tendens att samla alla konsekvenser av olika handlanden och få till att
allt som händer hänger ihop. Män ser hellre en sak, var för sig. Därför är det
ibland svårt att förstå varandra.

Tiden
går och kvinnan kanske inte har lust att vända den onda cirkeln och ger upp.
Helt plötsligt har Du inget val. Många gånger tar denna process ganska lång
tid, kanske år. Då kan det vara svårt för mannen att förstå vilken händelse som
satte igång allt detta.

Från
början var det inget angrepp, utan ett rop på hjälp för att förbättra Er
relation. Hade Ni varit raka, kärleksfulla och respektfulla i Er kommunikation med
en vilja till lösning kunde Ni kanske ha räddat det hela.

Ett samtalstips,
lyssna först och förstå. Tala sedan.

Mäns natur är att ta, kvinnors att ge. Män
bör öva på att ge. Att ge gör oss också lyckligare.