Om
en uppfattar att den andre sårar honom/henne, drabbar det den som sårar. Om vi
har hittat oss själva i vår egen utveckling, blir reaktionen mindre.

Den
som såras kommer att dra sig undan och ju längre tiden går, desto svårare blir
det att reparera. Den sårade känner sig illa behandlad och den som sårat
drabbas av en inskränkt kärlek. Gör inte någon illa, för det kan slå hårt
tillbaka.

Vi
kan inte skydda oss mot den inskränkta kärleken, utan får, utan att kunna göra
något åt det, ta straffet med allt vad det innebär.

Vi
blir förskjutna t ex genom tystnad, ”surhet”, nonchalans, kyla, hat,
uppgivenhet, etc. Den som sårat hamnar ute i kylan, långt ifrån den varma
kärleken.

Ett
tips är att lyssna på varandra och vara lyhörda då någon mår dåligt och sedan agera
i tid. Om en mår dåligt, skall inte den andre säga: Det gör Du inte!

Ta inte kritik som en attack, utan som en möjlig väg till en bättre relation.
Kom överens hur Ni skall lösa problemen, se till att båda är nöjda med
lösningen.

De
finns människor som kränker andra. Olika kränkande mönster är tystnad, att bli
bortglömd, överhoppad, utestängd, inte sedd, inte trodd, tolkad, bli avbruten,
inte passa tiden, offentlig schavottering, bli härmad m m. Detta är
respektlöst.