Detta
är riktat till kvinnor. Jag förstår om Ni tycker män är svåra att förstå sig
på. Män fungerar inte alltid på samma sätt som kvinnor.

Om
mannen inte behagar er är det viktigt att ni klargör på vilket sätt ni vill bli
visade kärlek. Om mannen ger er det ni vill ha, kommer ni att ge dem det de
vill ha. Relationen har då en större chans att bli lycklig.

Om
båda i relationen hittat sig själva (se tidigare sidor) är det inte så stora problem.
Tyvärr är dagsläget så, att det inte är så många människor som kommit dit.

Det
är vanligt, att en man som känner sig illa behandlad drar sig undan. Detta kan
bli svårt för kvinnor att hantera, eftersom mannen då inte berättar att han
blivit sårad eller känner sig kränkt. Han drar sig undan och hoppas att det
blir bättre i morgon. Det kan vara viktigt att förstår att vi är olika. Män
vill ha klara tydliga ”handböcker” hur kvinnan vill att han skall agera i relationen.
Män har svårare att se saker ur breda perspektiv, de är bra på att fokusera på
en sak i taget utan att ta hänsyn till många konsekvenser på sina ageranden.

Tyvärr
är det inte ovanligt att män har ett ”stort hål i huvudet” då det gäller att ta
till sig saker de inte vill höra. I dessa fall får kvinnan vara oerhört rak och
se till att få bekräftelse på att mannen hört och förstått. Det gäller att vara
envis och att inte ge upp.

Kvinnan
riskerar att upplevas som tjatig om mannen inte lyssnar. Därför bör Ni inte ge
Er (vid första diskussionen) förrän han lyssnar. Tala alltid med kärlek!!

Ge
Er inte, prata och lyssna, med kärlek, tills allt är solklart för båda parter.

Mannen
kommer inte alltid att självmant agera för en lösning. Det krävs ofta att en
överenskommelse kommer till stånd. Båda behöver förstå problemet och lösningen,
innan Ni kan gå vidare.

Män
har stora krav på sig. De har krav på sina egna prestationer. De har krav på
att bli bekräftade som manliga. De känner lätt en skam över att de inte
uppfyller sina egna manliga krav.

Många
män stänger av sina känslor. Att vara känslig är i många mäns ögon, inte en
manlig egenskap. De vill inte uppfattas som kvinnor. Är mannen känslig av
naturen, drar han sig tillbaka i ensamhet om han blir känslomässigt berörd och
återhämtar sig där.

Ett
tips är att på ett kärvänligt sätt locka honom att öppna sig. Visa att han är
bra och att Du älskar honom. Ibland
är han trött på att vara den store trygge mannen som tar ansvar och bestämmer.

Många
män är viljestarka.

En
man tar ett beslut angående en speciell fråga. Han vidhåller sedan ofta detta
beslut handfast. Kanske för att förstärka känslan av att han har tagit rätt
beslut. Det kan ses som ett nederlag att ha tagit fel beslut.

Kvinnors natur är
att ge, mäns att ta. Kvinnor bör öva på att ta mer, ta det de vill ha.

Att
vara manlig innebär för många män, bland annat, att ta rätt beslut. Därför
kan en man vara oerhört fast i sina beslut länge, oavsett om de är rätt eller
inte. Har mannen tur, förlorar han inga nära under processen.

Problem som en man ser en lösning
på, är för honom inte svårt att ta tag i. Om han ser en lösning, som innebär
att praktiskt utföra en åtgärd, löser han saken galant.

Ett exempel: Bilen går sönder.
Mannen kontrollerar vad felet kan vara, åtgärdar saken antingen själv eller med
hjälp av bilreparatör. Bogserar eller löser saken med leverans till
bilverkstad. Här är mannens sätt, att lösa problem på helt exemplariska.

Problem av en mer komplicerad
natur, något mannen behöver ”tala om”, kan han inte lösa med en handgriplig
aktivitet. Detta är många gånger svårare för mannen att hantera. Mannen blir då
ofta vilsen och hans vanliga sätt att hantera problem fungerar inte.

Ett exempel: Frun är irriterad över
något, han förstår inte över vad och stämningen är tryckt. Mannen ser ingen
direkt snabb lösning. Vad händer då? Kanske försöker han skämta bort det eller
kanske flyr han bort i en aktivitet, tar bilen en sväng, klipper gräset, sköter
papperen…