Enligt läkartidningen: Vår tids kost ligger bakom inflammation och sjukdomsutveckling

Proteiner, vanligen gemensamt kallade AGE och ALE
(Advanced Glycation End Products och Advanced Lipoxidation End Products – lagras i kroppens vävnader i många
år/årtionden och kan underhålla ett högt inflammationsläge i kroppen resten av
livet. Ansamling av AGE/ALE för
att man löper en bevisat klart förhöjd risk att få kronisk sjukdom och även om
kroniskt sjuka med höga halter av AGE/ALE i kroppen som genomgår organbyte
(hjärta, lever eller njurar) återfår en god organfunktion, behåller de sitt
höga AGE och ALE i kroppens olika vävnader för årtionden framöver – dvs. sitt
höga inflammationsläge och sin fortsatt höga risk att utveckla andra kroniska
sjukdomar.

Ökad ansamling i kroppens vävnader och vätskor av
dysfunktionella proteiner, bildade utan medverkan av enzymer genom
glykosidering och lipoxidering av proteiner, peptider och nukleinsyror, är
starkt associerad med förhöjt blodtryck, ökad kroppsvikt och en rad kroniska
sjukdomar.

Läs hela artikeln i Läkartidningen här