Flickor blir kvinnor när menstruationen kommer. Det finns
därmed ingen tvekan om, vid vilken tidpunkt de blir kvinnor.

Men när blir då pojkar män?

Det finns ingen sådan gräns för män. Pojkar har i alla
tider, i alla kulturer, tvingats, att på olika sätt bevisa att de blivit män.
De tvingas bryta med sin mamma och de kämpar med att likna sina fäder och andra
förebilder.

Olika kulturer har olika idéer för vad som gäller som
manlighetsbevis. Misslyckas männen med uppdragen, kan de bli hånade av andra
män, speciellt av män som själva är rädda för att de inte upplevs som manliga.

Således synes det vara männen själva, som sätter sina tuffa
mål för manlighet och för att bli ”en riktig karl”.

Vic Seidler skriver:

”Jag lärde mig att inte visa min fruktan inför andra
samtidigt som jag lärde mig att dölja den för mig själv. Men jag upptäckte
också att då jag dolde min fruktan, dolde jag min sårbarhet. Jag lärde mig
lyssna till andra men inte att verkligen bjuda på mig själv. Jag måste långsamt
lära mig att när jag blockerade min rädsla drabbade det min förmåga till nära
och kärleksfulla relationer”

Manliga män, de halva männen, anser ofta att deras
världsuppfattning är naturlig, riktig och normal. Dessa män har ibland svårt
att se att de skulle ha fel och förändringar är sällsynta. De är många gånger
rädda om sin stolthet.

Notera att män inte oftare har rätt, än kvinnor.

Män bör inte sträva efter att ha auktoritet över kvinnor,
utan målet skall vara att uppträda så att de blir respekterade av kvinnor.

Det är viktigt att män skaffar sig manliga vänner att tala
om livet med. Män borde hjälpa varandra att bli mer öppna.

Det är viktigt att männen öppnar sig mer för sina kvinnor
och berättar om sina tankar och reaktioner. Genom att våga släppa in någon i
vårt inre växer vi som människor.

Det räcker inte att använda språket och förståndet.
Känslorna behöver vara med.

Roy McCloughry skriver i sin bok ”Män och manlighet” om en
undersökning av vad kvinnor irriterar sig mest på hos sin partner.

77 % svarade att han inte lyssnar.

84 % svarade att mannen inte verkade höra eller ville inte
höra.

41 % svarade att mannen uppmanade dem att inte känna det som
de kände.