Till män

Om Du visar dig sårbar inför andra människor kommer Du att
mötas av omtanke, värme och kärlek. Testa så får Du se.

Kvinnan är inte farlig om Du behandlar henne väl. Du behöver
kvinnan och kvinnan behöver dig.

Det är inte farligt att förlora sig i en kvinna, Du vill det
längst in i hjärtat, eller hur? Kärleken är en gåva som vi fått, en gåva att
vårda och vara rädd om.

Våga släppa fram din kvinnlighet. Du kanske också vill vara
behagfull, sårbar och känslig som kvinnor kan vara.

Det är okej att då och då vara ineffektiv, att inte kunna fixa
allt, att vara sårbar och svag. Det är okej!

Om Du vågar visa dina känslor och accepterar kvinnlig-heten
i dig, öppnar det för din kvinna, att bli mer rak och stark. Detta är den bästa
kombinationen, manliga män med känslor och kvinnliga kvinnor med
hand-lingskraft.

Kvinnor som behöver mer självförtroende, behöver be-kräftas
av andra och mestadels av sin man. Hon vill bli sedd och få vara med. Hon vill
presenteras med din stol-ta gest och hon vill bli behagad av dig.

Förkasta inte sådant en kvinna säger som Du uppfattar som
oväsentligt eller fel.

Många män har ett enkelt sätt att slippa ta tag i problem.
De öppnar ett ”hål i huvudet” så att obehagligheterna kan passera bort. Stäng
”hålet i huvudet” och lyssna istället. Det kan vara starka varningssignaler som
hon uttalar.

Var och en har rätt att känna sig felaktigt behandlad.

Många män känner en press från sig själva och andra män. De
får inte tappa ansiktet genom att inte kunna hantera sin relation.

Sedan barndomsben har mannen fått med sig att han skall
klara av allt, fixa allt, vara stark och inte gråta. Han skall inte vara en
toffel, han skall kunna hantera sin fru.

Många män visar inte så gärna för andra män när de
misslyckas, de berättar det inte så gärna för kvinnor hel-ler. De kämpar på i
det tysta, trots att situationen kanske går dem ur händerna.

De har tagit olika beslut för sin situation och de har ofta
svårt att ompröva besluten, trots att det går fel. Har de en gång tagit fel
beslut, är det ett bevis för att de inte fixar allt. Det vill många män inte
erkänna. De står då ofta fast vid sina beslut. Först då katastrofen kommer har
de lättare att ändra sig men då kan det vara för sent.

Varför inte öppna upp för era manliga kompisar och erkänna
lite felaktiga beslut? Hjälp varandra ur denna knipa! Att en börjar, kan vara räddningen för många.