Här finns nu de första kapitlen i romanen Mod

Håll till godo, hoppas den skapar intresse för mer.