Föda eller bukfylla?

Frukt, bär och grönsaker odlas med konstgödning och bekämpningsmedel och mognaden påverkas av hormoner. Maten har förvandlats till en teknisk produkt som förpackas, hanteras och konsumeras. Det ska vara effektivt och billigt. Tillgänglighet, hanterlighet och hållbarhet på hyllan är viktigare än hur hälsosam maten är för oss. Den moderna kosten består till stor del av raffinerade produkter som vetemjöl, stärkelse och socker och har en hög andel kemiskt manipulerade fetter och oljor.

Ju mer maten bearbetas, upphettas och fryses, desto sämre är näringsinnehållet. I den hela växten eller djuret finns alla ämnen för att växa, bygga upp och skapa näring. Men det finns också enzymer, jästsvampar och andra ämnen som ska kunna bryta ner. När man slår sönder växtens struktur startas samtidigt en nedbrytningsprocess som gör att värdefull näring går till spillo.

På grund av de ändrade matvanorna består vårt genomsnittliga energiintag av två tredjedelar tomma kalorier, det vill säga mat som ger kalorier men nästan ingen näring. Vi äter denna stressade föda med en rad kemiska tillsatser och rester av processkemikalier – men utan garantier för att den tillför någon näring. Den ska vara god och i bästa fall ge mättnad men maten ska tillföra kroppen näring, annars är den enbart ett njutningsmedel och ska även klassificeras som ett sådant. Ordet föda kommer från foda som är gammalengelska och betyder ”varje ämne, särskilt fasta ämnen, som tas in av en växt eller ett djur och som ger möjligheter att leva och växa”. Föda betyder också ”allt som ger näring”.

Om du ser dig omkring i din livsmedelsbutik, hur mycket är verkligen föda? Är det hälften eller en fjärdedel av maten i butiken? Till näring räknas inte mat som är så bearbetad och anrikad att den knappt ger annat än kalorier, till exempel vetemjöl, vit pasta, kakor och snabbris.

Barn drabbas hårdast.

Länk till information om bra mat