Året är 2124 och Sverige står inför en ny tid. Tomi äger
företaget Linds IT och han blir den som först låter Landsledningen ta över sitt
företag. Beslutet var lätt för Tomi att ta, dagen efter att FN beslutat att
börsen stängs för alltid och privata förmögenheter överförs till
utvecklingslandet Tchad. FN har tagit över ledningen i många av världens länder
och har beslutat att istället för att ge utvecklingsländer bidrag i form av
pengar skall de få hjälp att bygga upp sitt land. När Tomi denna morgon
snubblar på tröskeln in i Unicaren blir han generad inför den vackra Vanna som
sitter i vagnen. Det blir början på en ny bekantskap. Vanna arbetar på
Landsledningen och blir den som får ta hand om övertagandet av Tomis företag.
De arbetar tillsammans ett par månader med Landsledningens beslut som grund,
beslutet att all överproduktion skall försvinna. Landsledningens ”stöld” av
kapital faller inte i god jord hos marknadens ledare och företagsägare. Mycket
händer och tullen får arbeta hårt för att stävja oro, lösa mord, kidnappning,
stölder, problem med MC… Det är mycket som händer, sjukhusen läggs ner
eftersom natursjukhusen har konkurrerat ut dem. Vårt politikersystem ändras
helt och FN inför att de som har rätt (de kloka) skall ha makten och inte
tvärtom som det varit tidigare, att de som har makten har rätt. Den kvinnliga
energin i samhällsledningar stärks och minst hälften av alla ledamöter i alla
ledningar skall bestå av kvinnliga kvinnor. Vi har fått en ny gemensam
världsreligion och krigen har upphört. Robotarna har skrotas och det är premiär
för SeaLine, det internationella tunnelsystemet som går under havsytan. Vad
svenskarna inte vet är att när börsen stängs är det bara början…

Läsning för regniga semesterdagar. Håll till godo och
kommentera gärna.