Att vara ledare för en grupp är en viktig position och det är ett svårt uppdrag för en som inte har de rätta egenskaperna. Hur skall då en ledare vara? En ledare skall ha en inre styrka och trygghet, utan den stabiliteten finns inte förutsättningarna för ett bra ledarskap.

Om ledaren inte är stark och trygg i sig själv blir situationen svår för alla, ledarens rädsla skapar otrygghet för gruppen. Rädslan kan visa sig genom agerande som t.ex
* ja-sägare
* rida på för höga hästar
* idka ledning istället för ledarskap
* översitteri

Många ledare bländas av ledningens makt och lockas att låtsas tillhöra dem. Vad händer då? Jo, personalen lämnas vind för våg och de får försöka bli sina egna ledare, utan det stöd som chefen borde gett dem.

En ledare skall se till att personalen har de verktyg som den behöver för att göra ett bra jobb. Verktyg kan t.ex vara
* bra rutiner
* rätt teknik, datorer och system
* ledarens stöd och lojalitet
* fyllig information

Det är tråkigt att det finns små många ledare som inte är kapabla att göra ett bra jobb. Det vore bättre att de klev av sin position och släppte fram de verkliga ledarna. Det skulle göra gott för våra företag, högre lönsamhet, högre kreativitet och trivsammare arbetsplatser.


Om du inte känner att du utvecklas och trivs på ditt arbete. Byt chef!