Ur Livets Bog: ”Bankkontot” som det mest raffinerade, hemliga ”mordvapnet” och fundamentet för hela världens civilisation av i dag. Intet under att det fordrades en ”Jesus av Nasaret” för att befria mänskligheten från detta all kulturs farligaste vapen

Du kan läsa mer i livets Bog här.

Den enda lösningen på den osunda ekonomin i världen är att banker skriver bort de lån de gett ut som saknar säkerheter, säger australiensaren Steve Keen

Vetenskapens världs program: Hur kunde världens ledande
ekonomer missa att vi var på väg mot den största finansiella kollapsen sen
1930-talet? Vetenskapens värld granskar ekonomivetenskapen och den pågående
skuldkrisen. Enligt en växande skara kritiker ledde häpnadsväckande brister i
de ekonomiska modellerna fram till krisen. I centrum står vår tids enorma
finanssektor.