Här
är livets uppdrag!

1. Vi får en kropp
Kanske gillar vi den, kanske inte men den kommer bli vår för oss att vårda.
Att äta rätt, tänka positivt och vara ute i friska luften är viktigt för att
den skall hålla länge.

2. Vi kommer att lära
läxor
Vi är inskrivna på heltid i Livet skola. Varje dag får vi möjlighet att lära
oss nya saker. Ibland kanske lektionerna känns spännande och ibland kanske de känns
ointressanta och dumma men om vi Får läxorna, gör vi bäst i att lära dem så
snart vi kan.

3. Det finns inga
misstag, Bara läxor

Utveckling är en process av ”trial and error”, försök och misstag. Det handlar
om att prova sig fram. Att ”misslyckas” är lika mycket en del av processen
som att till slut lyckas. Det finns ingen skuld, bara misstag som vi bör lära
av.

4. En läxa upprepas
tills du lärt den
En läxa kommer tillbaka till oss, i olika former, gång på gång, tills vi
har lärt den. Förr eller senare kommer vi på lösningen, ju snabbare vi gör det,
desto bättre.

5. Att lära av livet
tar inte slut
Det finns ingen del i livet som inte innehåller läxor. Så länge vi är
levande finns det lärdomar som vi skall ta del av och som skall utveckla oss
till fina människor.

6. Vår längtan och
våra önskningar leder oss framåt
När vi fått det vi vill ha, finns det alltid något nytt som vi önskar. Det
är vår drivkraft men det är viktigt att då och då stanna upp och vara tacksamma
för det vi har.

7. Andra är bara
speglar av dig
Om vi attackerar en annan människa innebär det att vi har en läxa att lära.
Om vi pekar finger åt någon, pekar tre fingrar tillbaka på oss. Om vi inte
reflekterar ut kärlek finns inte kärleken till oss själva därinne. Om vi tänker
negativa tankar, omger de oss som ett skal och förhindrar positiva relationer.

8. Vad vi gör av våra
liv är upp till oss själva
Vi har alla verktyg och resurser vi behöver. Vad vi gör med dem, är upp
till oss själva. Det är vårt eget val.

9. Svaren finns inom
oss

Svaren på livets frågor finns inom oss. Allt vi behöver göra är att vara observanta,
se, lyssna och ha tillit till att vi är på rätt väg.

10. Oavsett om Du
tror att du kan eller inte kan, Hur du än gör, Gör du rätt!