Ytterligare ett tidningsurklipp som jag sparat och delar med mig av.

Relationens byggstenar
– Känslomässig kontakt och värme
– Fungerande kommunikation
– Att vara medveten om sina känslomässiga behov
– Närhet
– Fungerade konflikthantering
– Humor och glädje
– Tid tillsammans

Problemlösning fungerar bara om man fokuserar på att hitta en lösning, att försöka fokusera mindre på känslorna

Att lyssna aktivt på varandra och ställa frågor, ibland behövs många ord för att den andre skall förstå

Viktigt att ta varandra på allvar och inte ironisera. Bra att ta reda på vad du är irriterad på och vara ärlig med det i stället

Gamla känslominnen aktiveras och man börjar projicera smärtsamma känslor på varandra – En hjälp är att leta efter sina känslomässiga behov och uttrycka dem på ett varmt sätt, berätta vad vi längtar efter

Träna på att vara närvarande och verkligen lyssna klart.

Att inte gå i försvar, att inte förklara utan försöka förstå och hitta en lösning. Att fokusera på att hitta en lösning som båda accepterar är en viktig nyckel.


Fritt sammanfattat av artikel i SLA