Om sexuella trakasserier, vårdguiden

Sexuella trakasserier är ett samhällsproblem och bottnar
ofta i brist på jämställdhet.

Att bli utsatt för sexuella trakasserier är en kränkning som
påverkar olika människor på olika sätt. Vanliga reaktioner är ångest, rädsla,
magont, huvudvärk, trötthet och depression. Det kan också påverka självkänslan hos
den som är utsatt.

Många förminskar sin upplevelse av trakasserierna och tänker
att det är inte så farligt ändå, det är något man får leva med men du ska
alltid lita på din egen känsla. Om du tycker att något är obehagligt så är det
obehagligt.

Det är viktigt att du inte anklagar dig själv för
trakasserierna. Det är aldrig ditt fel att du blir trakasserad, oavsett vad du
har på dig, hur du ser ut eller vilka du umgås med.

Sexuella trakasserier kan innebära allt från kränkande
kommentarer och blickar till att någon sprider rykten eller tar på dig när du
inte vill. Det är bara du som kan avgöra om du blir trakasserad eller inte.
Ingen ska behöva utsättas för trakasserier, oavsett om de handlar om sex, kön,
sexuell läggning eller något annat.

Känns det kränkande så är det
kränkande!

Det finns flera olika lagar som skyddar dig som blir sexuellt
trakasserad

Att säga ifrån

Många som utsätts för trakasserier känner sig rädda och
utsatta och det gör att det kan kännas extra svårt att säga ifrån. Om du inte
orkar säga ifrån är det också okej. Det är inte ditt ansvar att någon
trakasserar dig men om du mår dåligt av trakasserierna är det viktigt att du
ändå tar mod till dig och säger ifrån. Sexuella trakasserier är olagligt och
ingen ska behöva stå ut med det. Det brukar också kännas skönt för en själv att
få upprättelse.

Risken är också att trakasserierna fortsätter och blir
grövre om man inte sätter stopp.

Om du tycker att det känns jobbigt att säga ifrån direkt
till personen kanske det känns bättre att skriva ner det i ett brev eller ett
mejl i stället. Du kan också ta hjälp från en kompis eller någon annan som du
litar på. Kanske finns det fler i din närhet som också känner sig kränkta av
samma person.

För att det du
utsatts för ska räknas som sexuella trakasserier i en utredning måste du ha
sagt ifrån på något sätt. Det bästa är att säga ifrån direkt till den person
man känner sig kränkt av men om det känns svårt räcker det med att du anmäler
till din chef, lärare, elev- eller studentombud.

Om din arbetsplats eller högskola inte agerar efter att du
har berättat om sexuella trakasserier kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen,
DO. Dit kan du också vända dig om du har frågor och vill ha råd om hur du ska
gå vidare. Högskolan eller arbetsplatsen kan bli skyldig att betala skadestånd
om de inte gör något åt trakasserierna.