Jag hörde på de lokala nyheterna att fyra män utövat våld mot kvinnor igår i Skaraborg, tre är anhållna! Hur många kvinnor är det som blivit illa behandlade som vi inte fick reda på via nyheterna? Något är fel i vår värld idag! Vad kan vi göra åt människors vilsenhet?

Kärlek läggs åt sidan alldeles för ofta, idag handlar det mest om pengar, vinster, tillväxt, karriär, jobb, förmögenheter, alkohol, materiella ting, ytlighet, sex… men Kärlek uppskattas av alltför få.

Kärleken är det viktigaste vi har på jorden och det är
viktigt att alla människor får ta del av den i sina liv, ta del av både den
stora andliga kärleken och av kärleken mellan två personer.Från Fru Anderssons små frön

”Kärleken, vår inre diamant

Djupt
inne i vårt hjärta bär vi vår diamant, kärleken, stark, vacker och värdefull.
Den finns alltid där, att ge bort, en outsinlig källa. Vi är mycket rädda om
den ty den är det värdefullaste vi äger. Den är inte bara värdefull för andra,
utan också för oss själva. Den är en del av vårt djupaste innersta, en del av
vår själ.

Som
barn ger vi generöst av vår kärlek. Vi bevakar den inte, vi är oförstörda. Vi
har ännu inte drabbats av livets hårda slag, vi tror andra om gott.

Allteftersom
livet går vidare, träffar vi på människor som sårar oss. De gör det inte av
elakhet, de sårar oss, eftersom de i sina liv, blivit sårade av någon på samma
sätt. De har ännu inte funnit förklaringen till, varför de agerar som de gör.
För varje slag blir vi alltmer rädda om vår kärlek. Ju större eller fler slag,
desto högre murar runt vår kärlek. Ju yngre vi är, då slagen kommer, desto
tjockare murar.

Den
dagen vi tar beslutet att dela med oss av det värdefullaste vi har, bringar det
oss stor lycka men vi tar en stor risk. Om den person, som vi ger vår kärlek
till, förkastar den, blir vi sårade och kanske känner vi oss skymfade. Någon
ser vår gåva som värdelös och ointressant. Detta sårar långt in i själen.
Gåvan, kärleken, är den värdefullaste gåvan vi kan ge, om den kastas bort av
mottagaren, kan det bli ett hårt slag för vårt inre.”


Från Fru Anderssons onämnbara

”När det gäller livet utanför relationen har troligen de
människor med mest manliga egenskaper lättare att få makt. Inom relationen har
de med mest kvinnliga egenskaper troligen störst kapacitet till en
informell/delvis dold makt. Detta kan vara frustrerande för många med starka
manliga egenskaper. Kanske är det så att om det i relation finns en man med starka manliga
egenskaper, som bär på djupa besvikelser och en kvinna med stark informell/dold
makt ökar troligen risken för kvinno-misshandel. Frustrationen över att inte
lyckas få kontroll i relationen kan bli för stor för mannen.

Lösningen till detta är troligen att alla människor lär
sig älska, att våga ge och ta emot kärlek, både sig själva och andra. Boten för kvinnomisshandlare kanske är
att de får lära sig grunderna i att ge kärlek. Ett givande av kärlek genererar
alltid att kärleken kommer tillbaka till en själv på något sätt.

Människor med betonade manliga drag strävar idag många gånger
efter sex. Kärlek känns för många av dem inte lika viktigt, kanske för att de har svårt att våga ge och ta emot kärlek. Människor med mest
kvinnliga drag strävar efter kärlek. Sex för dem är ett sätt att visa kärlek.”

Lite från Barry Longs bok, Konsten att älska