Jesus sa en mening (ThomasEvangeliet). De orden räcker för mig och är det enda som gäller för mig. Alla författare i Bibeln är som jag ser det, bara storytellers och texterna har dessutom med all säkerhet skrivits om av kyrkans mäktiga gång på gång.

Jesus sade: ”Älska din broder såsom din själ. Vårda dig om honom som din ögonsten.”

När Lukas själv fick chansen att beskriva dessa ord belv de enligt nedan. Lukas har broderat ut det Jesus sa, kanske bara efter sitt eget huvud.

Lukas, kompis med Paulus, skriver (mycket som redan är skrivet av hans andra kompis Markus) alla dessa ord nedan, texten är troligen utbroderad från en enda mening som Jesus sagt (se nedan). Hur kan alla religiösa köpa detta? Vi har inte en aning om vem Lukas, Paulus och Markus var. Hur vet vi att de var kloka och visa? De var troligen vanliga människor med alla fel och brister som alla andra.

Lukas 6:31
Men till eder, som hören mig, säger jag: Älsken edra
ovänner, gören gott mot dem som hata eder,

28 välsignen dem som förbanna eder,
bedjen för dem som förorätta eder.

29 Om någon slår dig på den ena kinden, så
håll ock fram den andra åt honom; och om någon tager manteln ifrån dig, så
förvägra honom icke heller livklädnaden.

30 Giv åt var och en som beder dig;
och om någon tager ifrån dig vad som är ditt, så kräv det icke igen.

31 Såsom I
viljen att människorna skola göra mot eder, så skolen I ock göra mot dem.

32 Om
I älsken dem som älska eder, vad tack kunnen I få därför? Också syndare älska
ju dem av vilka de bliva älskade.

33 Och om I gören gott mot dem som göra eder
gott, vad tack kunnen I få därför? Också syndare göra ju detsamma.

34 Och om I
lånen åt dem av vilka I kunnen hoppas att själva få något, vad tack kunnen I få
därför? Också syndare låna ju åt syndare för att få lika igen.

35 Nej, älsken
edra ovänner, och gören gott och given lån utan att hoppas på någon gengäld. Då
skall eder lön bliva stor, och då skolen I vara den Högstes barn; ty han är
mild mot de otacksamma och onda.

36 Varen barmhärtiga, såsom eder Fader är
barmhärtig.