Hur kan Bibeln vara så viktig för alla religiösa? Hur kan kyrkan köpa allt som står där. Ta t.ex det Paulus skriver? Varför följer inte kyrkan Jesus ord allena? Jag förstår det inte.

De enda ord som jag
tycker är värdiga att använda i Kyrkan är Jesus egna ord. Nu finns många
evangelier, brev, böcker, kapitel… som är skrivna av vanliga
människor.

Ta till exempel Paulus som skrivit i sina brev…

”Har
ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga
otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra
män,”

”Därför
måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull.”

”kvinnorna
skall tiga i församlingen.

”Kristus
dog för mänsklighetens synder”…

Är detta okej? Nej.

Utdrag ur Korinthierbrevet 1

”Svar på frågor om äktenskap

1 Nu till det ni skrev. Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna.
2 Men med tanke på all den otukt som finns skall mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man.
3 Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man.
4 Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.
5 Håll
er inte ifrån varandra annat än för en tid, om ni har enats om det för
att ostört kunna ägna er åt bön och sedan vara tillsammans igen. Annars
kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva avhållsamt.
6 Detta säger jag som ett medgivande, inte som en befallning.
7 Helst
ville jag att alla levde som jag. Men var och en har fått sin särskilda
nådegåva från Gud, den ene av ett slag, den andre av ett annat.