Blog Image

Fru Anderssons blogg

Vad kan du läsa här?

Jag vill inspirera människor att leva och njuta av livet. På min blogg hoppas jag du kan stanna upp och kanske få en tankeställare som ändrar livet i en mer positiv riktning. Om du är här med ett öppet sinne och inte går i försvar så kan du hitta flera guldkorn här.
Här finns också min bok Fru Anderssons små "frön"

Välkommen!

Denna blogg uppdateras inte men min nya blogg finns på http://fruanderssonsmojligheter.blogspot.se/


Vi gör ingenting

Dagbok Posted on sön, juni 16, 2013 11:59:04

Härom veckan tipsade en väninna mig om att mina gamla avfotograferade foton var något alldeles extra. Jag förstod inte vad hon menade men hon visade på en världsberömd fotograf som fotograferade vår vardag, vad vi gör, det som händer runt omkring. Till slut förstod jag vad hon menade. Bilderna skildrade en vardag men fullt aktivitet. Jag blev inspirerad och gav mig ut med kameran för att fånga bilder på allt som händer, allt som människor gör. Döm om min förvåning. Jag hittade ingen som gjorde något. Det kom bilar, folk cyklade och promenerade men var fanns alla som verkligen gör någon ting, skapar någonting, arbetar eller skapar någonting. Jag fick gå hem med oförrättad ärende men med en stor insikt. Vi gör ingenting längre!

Vi sitter vid våra datorer, åker i våra bilar, kanske går vi på fest…

Jag tittar på mina gamla bilder igen. Vad gör vi med vår tid? Jag försökte gå ut igen och hittade faktiskt två kommunalarbetare som sopade gatorna. Nu hände något.

Vi säger att vi har ont om tid men vad gör vi av den? Vi har fått massor av tid jämfört med tidigare relationer. Vi har fått tvättmaskin, bakmaskin, torktumlare, dammsugare, snickerimaskiner, datorer, bilar… Vi har frigort massor av tid som vi fyller med något annat. Kanske försöker vi njuta av livet, äta god mat som ofta någon annan lagat, åka på semester, spela golf, gå på gym, gå på bio, umgås med vänner..

Det lilla hantverket vi har kvar är inte mycket och jag tror att ju mindre verkligt arbete (med händerna) vi har desto mindre vill vi ha. Att göra något med händerna skapar tillfredsställelse och kanske bidrar detta till att depressioner och utbrändhet ökar. Förr arbetade vi med kroppen och när kroppens muskler blev trötta var arbetsdagen slut. Nu fortsätter vi att jobba för kroppen blir inte trött, vi sliter inte på våra muskler utan på vår hjärna. Kanske det skulle vara bra med kroppsligt arbete för att bli friskt från utbrändhet.

Jag hoppas att jag en dag kan fånga lite bilder som visar aktivitet. kroppsligt aktivitet som inte bara är att motionera, skapande och utvecklande aktiviteter där vi använder händerna.Alarm! Föda barn i lugn och ro

Dagens tankar Posted on sön, juni 16, 2013 11:41:09

Ro, isolering och mörker, tack fritt sammandrag av uttalande av Michel Odent.

”Det är bara en liten del av världens kvinnor som föder ett barn och sin moderkaka enbart med hjälp av sitt eget hormonsystem. De flesta föder med en viss typ av stimulerande medel, om hon inte får kejsarsnitt.

”Vi är på väg att sätta vår egen förmåga att producera och föda barn ut spel och vi vet idag att de fysiologiska funktioner som inte används blir svagare från generation till generation. Börjar det redan börjar hända? En födelse tar i genomsnitt 2,5 timmar längre än vad de gjorde för 50 år sedan. Kanske världens kvinnor redan börjat förlora förmågan att föda barn? ”
”Förr var jag var den enda förlossningsläkare på sjukhuset i Pithiviers och ansvarig för över 1000 födslar per år. Det var helt enkelt ovanligt att mammorna behövde en läkare, ”säger Michel Odent, och fortsätter:

”Barnmorskorna på Pithiviers var otroligt erfarna och den typen existerar inte längre. På de flesta sjukhus styrs födelserna av etablerade rutiner. Om förlossningen till exempel har tagit över x antal timmar, sätter barnmorskan in stimulerande dropp. Detta gör att de blir slavar under förfarandet och de får inte möjlighet att skaffa sig verklig, egen erfarenhet ”, säger Michel Odent.

Den stora användningen av stimulerande dropp bekymrar Michel Odent:.

De flesta mödrar tar idag emot det syntetiskt framställda hormonet oxytocin istället för att vänta på deras egna endokrina system skall producera och frisätta hormonet.

”Majoriteten av världens mödrar får konstgjord oxytocin vid ett eller flera tillfällen under förlossningen. Ofta i form av dropp under expansionsperioden och nästan alltid efter födseln när moderkakan skall ut. Detta trots att det nästan inte är utrett vilka biverkningar det ger. En vaginal förlossning med stimulerande medel registrerats i de flesta fall som en ”normal” födsel ”, säger Michel Odent och pekar på en studie av 4.000 kinesiska födslar, som delade in barnen i tre grupper. De som var födda på en normal vaginal förlossning, de som förlöstes med sugklocka eller tång och de som var födda med planerat kejsarsnitt. Det visade sig att de barn som föddes med planerat kejsarsnitt hade minst risk att utveckla socio-och psykopatiska sjukdomar senare i livet. Man skulle kunna tro att kejsarsnitt skulle vara skonsamt för barnet men Michel Odent associerar det snarare med att barnen inte har utsatts för syntetiska hormoner.

”När modern får dropp med det konstgjorda hormonet, överförs det direkt till barnet via moderkakan och når barnets hjärna. Det påverkar barnet mycket i ett väldigt kritiskt skede av dess liv, ”säger Michel Odent som citerar en nyligen publicerad spansk studie, som har videofilmat det nyfödda direkt efter födseln. De barn vars mödrar har fått konstgjort oxytocin under förlossningen, uppvisar reflexer i mindre utsträckning, särskilt reflexen att suga försämrades.

”I en annan studie, studerade forskarna mödrar och barn 5 år efter födseln och här kvinnor, som fått konstgjord oxytocin, upplevt betydligt fler problem med amning och de hade ammat kortare tid. Jag tror att det beror på det konstgjorda oxytocinet påverkar både kvinnans naturliga oxytocinproduktion och hennes reflex att driva ut barnet. Barnet stimulerar inte kvinnan på samma sätt, ”säger Michel Odent. Studien visade också att barn vars mödrar hade fått konstgjord oxytocin under förlossningen, hade mer sociala och psykologiska problem.

Den konstgjorda oxytocinet kan påverka både mamman och barnets psyke. För hormonet oxytocin är inte bara ansvarigt för att producera sammandragningar och få mjölken att rinna till. Oxytocin kallas också ”kärlekshormonet” och är viktigt för vår förmåga att visa empati och länka oss samman till våra barn. En kvinnas oxytocinnivå är aldrig högre än efter en spontan födsel, utan användning av syntetiskt oxytocin eller epiduralbedövning, och det är den fysiologiska orsaken till varför många kvinnor spontant ”blir förälskade” i sina nyfödda.

”Oxytocin är förknippat med hela vårt reproduktiva system det vill säga sexualitet, förlossning och amning. När kvinnor inte längre aktiverar detta system eftersom de föder med kejsarsnitt, får stimulerande medel och sedan inte ammar, kan det betyda att människans förmåga att producera oxytocin under loppet av några få generationer allvarligt kommer att försvagas. Vi spelar idag med en mycket viktig del av det mänskliga systemet.

– Varför är vår förmåga att producera oxytocin så viktigt?

”Oxytocin är involverat i alla kärleksrelationer. En mänsklighet med en svagare oxytocinsystem är inte bara en mänsklighet som är har värre att föda och amma. Det är en mänsklighet med en sämre förmåga att älska. ”

– Får tanken dig att rysa?

”Tja, det är också därför som vi måste diskutera denna utveckling. När du ändrar så dramatiskt i en fysiologisk process får det konsekvenser. Kanske ser vi de första tecknen redan. Föreningen för Psychological Science presenterade vid sitt årsmöte en syntes av 72 studier om personlighetsdrag bland amerikanska studenter som visade att de var 40 procent mindre empatiska än 30 år sedan. Nedgången har varit särskilt stark efter 2000. Det kan vara ett tecken på ett försvagat oxytocinsystem. Detsamma kan sägas om explosionen i sjukdomar som ADHD, autism och anorexia nervosa. ”

Världen behöver ett paradigmskifte, säger Michel Odent. I stället för att våldföra sig på förlossningen, behöver vi skapa de bästa förutsättningarna för kvinnan själv att producera oxytocin under förlossningen.

”Det är egentligen ganska enkelt: En lätt födsel är bättre och mindre riskfylld än en svår förlossning. Vi kommer därför att behöva respektera den fysiologiska processen mycket mer ”, säger Michel Odent, som tycker att man bara ska skicka komplicerade fall direkt till kejsarsnitt.

”Ett lugnt kejsarsnitt där förlossningen har påbörjats naturligt, av sig själv, kan vara en utmärkt lösning på kanske 10 procent av de fall där barnet ligger fel eller kvinnan inte har ordentliga sammandragningar. Det är långt bättre än en vaginal förlossning med stimulerande dropp i timmar som sedan avslutas med ett akut kejsarsnitt eller en sugklocka. ”

Resten av världens kvinnor bör i gengäld kunna föda utan ingrepp, om du respekterar att kvinnan som alla andra däggdjur behöver fred, isolering och mörker vid sin förlossning.

”När jag började min karriär som läkare i Paris, födde de allra flesta kvinnor bara med en enda barnmorska i närheten som bara satt och stickade. Det är faktiskt det bästa sättet att föda på. En födande kvinna bör inte stödjas. Hon skall skyddas. Ångest, kyla och känslan av att betraktas hämmar den naturliga produktionen av oxytocin, ”säger Michel Odent, som ler optimistiskt när man påpekar att förlossningsavdelningar idag är mer ett inferno av neonljus, videokameror, skräckslagna fäder och pipande maskiner.

”Jag har levt länge nog för att veta att våra kulturella föreställningar om födslar kan förändras dramatiskt på kort tid. När min mamma fick mig på 1930-talet, kungen Frankrike, var alla kvinnor övertygade om att de inte kunde föda om deras man var närvarande under förlossningen. Idag har jag hör många kvinnor, att de aldrig skulle ha klarat födseln utan sin make. På två generationer har hela denna kulturella idé vänts på huvudet. Därför är jag optimist. Paradigmskifte i vården kan ske förvånansvärt snabbt. ”

Michel Odent: Förlossning och framtid Homo Sapiens. Pinter och Martin, 2013