Blog Image

Fru Anderssons blogg

Vad kan du läsa här?

Jag vill inspirera människor att leva och njuta av livet. På min blogg hoppas jag du kan stanna upp och kanske få en tankeställare som ändrar livet i en mer positiv riktning. Om du är här med ett öppet sinne och inte går i försvar så kan du hitta flera guldkorn här.
Här finns också min bok Fru Anderssons små "frön"

Välkommen!

Denna blogg uppdateras inte men min nya blogg finns på http://fruanderssonsmojligheter.blogspot.se/


Bankers katastrofala verksamhet

Maktens korridorer Posted on fre, december 14, 2012 16:05:59

Ur Livets Bog: ”Bankkontot” som det mest raffinerade, hemliga ”mordvapnet” och fundamentet för hela världens civilisation av i dag. Intet under att det fordrades en ”Jesus av Nasaret” för att befria mänskligheten från detta all kulturs farligaste vapen

Du kan läsa mer i livets Bog här.

Den enda lösningen på den osunda ekonomin i världen är att banker skriver bort de lån de gett ut som saknar säkerheter, säger australiensaren Steve Keen

Vetenskapens världs program: Hur kunde världens ledande
ekonomer missa att vi var på väg mot den största finansiella kollapsen sen
1930-talet? Vetenskapens värld granskar ekonomivetenskapen och den pågående
skuldkrisen. Enligt en växande skara kritiker ledde häpnadsväckande brister i
de ekonomiska modellerna fram till krisen. I centrum står vår tids enorma
finanssektor.Ledare

Maktens korridorer Posted on ons, november 07, 2012 20:45:24

Att vara ledare för en grupp är en viktig position och det är ett svårt uppdrag för en som inte har de rätta egenskaperna. Hur skall då en ledare vara? En ledare skall ha en inre styrka och trygghet, utan den stabiliteten finns inte förutsättningarna för ett bra ledarskap.

Om ledaren inte är stark och trygg i sig själv blir situationen svår för alla, ledarens rädsla skapar otrygghet för gruppen. Rädslan kan visa sig genom agerande som t.ex
* ja-sägare
* rida på för höga hästar
* idka ledning istället för ledarskap
* översitteri

Många ledare bländas av ledningens makt och lockas att låtsas tillhöra dem. Vad händer då? Jo, personalen lämnas vind för våg och de får försöka bli sina egna ledare, utan det stöd som chefen borde gett dem.

En ledare skall se till att personalen har de verktyg som den behöver för att göra ett bra jobb. Verktyg kan t.ex vara
* bra rutiner
* rätt teknik, datorer och system
* ledarens stöd och lojalitet
* fyllig information

Det är tråkigt att det finns små många ledare som inte är kapabla att göra ett bra jobb. Det vore bättre att de klev av sin position och släppte fram de verkliga ledarna. Det skulle göra gott för våra företag, högre lönsamhet, högre kreativitet och trivsammare arbetsplatser.


Om du inte känner att du utvecklas och trivs på ditt arbete. Byt chef!Spännande test

Maktens korridorer Posted on ons, oktober 19, 2011 22:02:55

Vågar något företag vara föregångare?

Jag skulle vilja utmana företag med 500 – 5 000 anställda att skapa arbetsutskott under styrelsen. Ett arbetsutskott skall helt bestå av män, det andra arbetsutskottet skall bestå helt av kvinnor. Båda utskotten får ta ställning till samma frågor, problem eller utvecklingsärenden och får sedan leverera förslag på beslut/lösning. En person med tystnadsplikt vad gäller arbetsutskotten vidareförmedlar de båda arbetsutskottens beslut till styrelsen för slutgiltigt beslut. Efter ett år görs två uppföljningar, vilket arbetsutskott har fått flest beslut förankrade i styrelsen och med facit i hand, tog styrelsens rätt beslut.

Jag skulle vilja se resultaten för att se om kvinnlighet kommer att bidra till bättre beslut.

Jag tror också att kvinnor blir kraftfullare i en grupp av kvinnor vilket kan göra att de vågar uttrycka sina åsikter utan att riskera att en man tycker att de inte har tillräckligt bra idéer.

Något företag som vill testa mitt förslag?