Blog Image

Fru Anderssons blogg

Vad kan du läsa här?

Jag vill inspirera människor att leva och njuta av livet. På min blogg hoppas jag du kan stanna upp och kanske få en tankeställare som ändrar livet i en mer positiv riktning. Om du är här med ett öppet sinne och inte går i försvar så kan du hitta flera guldkorn här.
Här finns också min bok Fru Anderssons små "frön"

Välkommen!

Denna blogg uppdateras inte men min nya blogg finns på http://fruanderssonsmojligheter.blogspot.se/


Hur viktigt är en stor bekantskapskrets?

Dagens tankar Posted on sön, juni 23, 2013 12:42:07

På sociala medier försöker vi visa att vi är mitt i
händelsernas centrum och vi försöker ge intrycket av att vi är populära och
omgivna av många vänner. Vi tycker många gånger att det är hög status att visa
för omvärlden att vi är någon, genom att vi har en stor bekantskapskrets.

Kan det vara en flykt från något? Vi slipper att se oss
själva i vitögat, vi slipper konfronteras med oss själva. Genom att få
möjlighet att ha fokus på andra, på umgänge och på att resonera om ditt och datt utan
att riskera att hamna i ”svåra” situationer eller svåra, djupa samtalsämnen som kanske upprör oss och får oss att ”må dåligt”. Vi kan istället småprata, skratta, skämta och
ha det trevligt, så lätt och så enkelt.

När vi ingår i en grupp skyddar många av oss vår trygghet
och vårt ego. Vi ”ser” inte de som är utanför. Varför skulle vi det?

Många som känner sig ensamma försöker på olika sätt att
komma in i gruppen men ”bekantskapskretsen” är många gånger ovillig
att släppa in nya medlemmar. Det finns också en ovilja att lämna sällskapet och
ge sig in i nya grupperingar vilket troligen både skulle berika och vidga
vyerna. Hur många år har du firat midsommar med samma gäng? Hur många nyårsaftnar har du umgåtts med samma personer? Hur utvecklande är det? Är det inte en aning fegt?

De som står utanför är inte vårt bekymmer, vi har vårt på
det torra. Vi har många bekanta som vi har roligt med. De andra får fixa sina
egna kompisar.

Vi njuter av att själva ha någon eller några som hör till
oss, vår familj, vår partner, våra barn och vårt umgänge. Vi njuter så till den grad att
vi blir egoistiskt bevakande och bevarande. Den positiva vi-känslan leder till
ett ointresse av att öppna upp för andra och släppa in nya bekantskaper – jag
har ju mitt eget och mina egna!

Ytliga kontakter gynnar vårt ego och det mentala men det som
verkligen förenar oss med andra är troligen ensamheten. När vi blir klokare och
visare inser vi att det ytliga inte är så mycket värt. Vad spelar det för roll
att visa andra ”Se vad mycket kompisar jag har!”? Det spelar ingen roll alls! Ytliga bekantskaper hindrar oss från att bli kloka och visa men de hjälper oss
att hålla liv i vårt sociala nätverk och ger oss möjlighet att diskutera ytliga
ting men så mycket mer än så är det oftast inte.

När åren går och om/när visheten har blivit större infinner sig ett behov som är av en mer jordnära karaktär och ytliga mingelpartyn blir ointressanta.

Till slut kommer vi till
insikten att det är här och nu som är det viktigaste.

Försök komma dit så fort
som möjligt så den insikten inte kommer på dödsbädden för då kommer vi att inse
att vi missat väldigt mycket.

Läs gärna denna artikel från Läkartidningen.Alarm! Föda barn i lugn och ro

Dagens tankar Posted on sön, juni 16, 2013 11:41:09

Ro, isolering och mörker, tack fritt sammandrag av uttalande av Michel Odent.

”Det är bara en liten del av världens kvinnor som föder ett barn och sin moderkaka enbart med hjälp av sitt eget hormonsystem. De flesta föder med en viss typ av stimulerande medel, om hon inte får kejsarsnitt.

”Vi är på väg att sätta vår egen förmåga att producera och föda barn ut spel och vi vet idag att de fysiologiska funktioner som inte används blir svagare från generation till generation. Börjar det redan börjar hända? En födelse tar i genomsnitt 2,5 timmar längre än vad de gjorde för 50 år sedan. Kanske världens kvinnor redan börjat förlora förmågan att föda barn? ”
”Förr var jag var den enda förlossningsläkare på sjukhuset i Pithiviers och ansvarig för över 1000 födslar per år. Det var helt enkelt ovanligt att mammorna behövde en läkare, ”säger Michel Odent, och fortsätter:

”Barnmorskorna på Pithiviers var otroligt erfarna och den typen existerar inte längre. På de flesta sjukhus styrs födelserna av etablerade rutiner. Om förlossningen till exempel har tagit över x antal timmar, sätter barnmorskan in stimulerande dropp. Detta gör att de blir slavar under förfarandet och de får inte möjlighet att skaffa sig verklig, egen erfarenhet ”, säger Michel Odent.

Den stora användningen av stimulerande dropp bekymrar Michel Odent:.

De flesta mödrar tar idag emot det syntetiskt framställda hormonet oxytocin istället för att vänta på deras egna endokrina system skall producera och frisätta hormonet.

”Majoriteten av världens mödrar får konstgjord oxytocin vid ett eller flera tillfällen under förlossningen. Ofta i form av dropp under expansionsperioden och nästan alltid efter födseln när moderkakan skall ut. Detta trots att det nästan inte är utrett vilka biverkningar det ger. En vaginal förlossning med stimulerande medel registrerats i de flesta fall som en ”normal” födsel ”, säger Michel Odent och pekar på en studie av 4.000 kinesiska födslar, som delade in barnen i tre grupper. De som var födda på en normal vaginal förlossning, de som förlöstes med sugklocka eller tång och de som var födda med planerat kejsarsnitt. Det visade sig att de barn som föddes med planerat kejsarsnitt hade minst risk att utveckla socio-och psykopatiska sjukdomar senare i livet. Man skulle kunna tro att kejsarsnitt skulle vara skonsamt för barnet men Michel Odent associerar det snarare med att barnen inte har utsatts för syntetiska hormoner.

”När modern får dropp med det konstgjorda hormonet, överförs det direkt till barnet via moderkakan och når barnets hjärna. Det påverkar barnet mycket i ett väldigt kritiskt skede av dess liv, ”säger Michel Odent som citerar en nyligen publicerad spansk studie, som har videofilmat det nyfödda direkt efter födseln. De barn vars mödrar har fått konstgjort oxytocin under förlossningen, uppvisar reflexer i mindre utsträckning, särskilt reflexen att suga försämrades.

”I en annan studie, studerade forskarna mödrar och barn 5 år efter födseln och här kvinnor, som fått konstgjord oxytocin, upplevt betydligt fler problem med amning och de hade ammat kortare tid. Jag tror att det beror på det konstgjorda oxytocinet påverkar både kvinnans naturliga oxytocinproduktion och hennes reflex att driva ut barnet. Barnet stimulerar inte kvinnan på samma sätt, ”säger Michel Odent. Studien visade också att barn vars mödrar hade fått konstgjord oxytocin under förlossningen, hade mer sociala och psykologiska problem.

Den konstgjorda oxytocinet kan påverka både mamman och barnets psyke. För hormonet oxytocin är inte bara ansvarigt för att producera sammandragningar och få mjölken att rinna till. Oxytocin kallas också ”kärlekshormonet” och är viktigt för vår förmåga att visa empati och länka oss samman till våra barn. En kvinnas oxytocinnivå är aldrig högre än efter en spontan födsel, utan användning av syntetiskt oxytocin eller epiduralbedövning, och det är den fysiologiska orsaken till varför många kvinnor spontant ”blir förälskade” i sina nyfödda.

”Oxytocin är förknippat med hela vårt reproduktiva system det vill säga sexualitet, förlossning och amning. När kvinnor inte längre aktiverar detta system eftersom de föder med kejsarsnitt, får stimulerande medel och sedan inte ammar, kan det betyda att människans förmåga att producera oxytocin under loppet av några få generationer allvarligt kommer att försvagas. Vi spelar idag med en mycket viktig del av det mänskliga systemet.

– Varför är vår förmåga att producera oxytocin så viktigt?

”Oxytocin är involverat i alla kärleksrelationer. En mänsklighet med en svagare oxytocinsystem är inte bara en mänsklighet som är har värre att föda och amma. Det är en mänsklighet med en sämre förmåga att älska. ”

– Får tanken dig att rysa?

”Tja, det är också därför som vi måste diskutera denna utveckling. När du ändrar så dramatiskt i en fysiologisk process får det konsekvenser. Kanske ser vi de första tecknen redan. Föreningen för Psychological Science presenterade vid sitt årsmöte en syntes av 72 studier om personlighetsdrag bland amerikanska studenter som visade att de var 40 procent mindre empatiska än 30 år sedan. Nedgången har varit särskilt stark efter 2000. Det kan vara ett tecken på ett försvagat oxytocinsystem. Detsamma kan sägas om explosionen i sjukdomar som ADHD, autism och anorexia nervosa. ”

Världen behöver ett paradigmskifte, säger Michel Odent. I stället för att våldföra sig på förlossningen, behöver vi skapa de bästa förutsättningarna för kvinnan själv att producera oxytocin under förlossningen.

”Det är egentligen ganska enkelt: En lätt födsel är bättre och mindre riskfylld än en svår förlossning. Vi kommer därför att behöva respektera den fysiologiska processen mycket mer ”, säger Michel Odent, som tycker att man bara ska skicka komplicerade fall direkt till kejsarsnitt.

”Ett lugnt kejsarsnitt där förlossningen har påbörjats naturligt, av sig själv, kan vara en utmärkt lösning på kanske 10 procent av de fall där barnet ligger fel eller kvinnan inte har ordentliga sammandragningar. Det är långt bättre än en vaginal förlossning med stimulerande dropp i timmar som sedan avslutas med ett akut kejsarsnitt eller en sugklocka. ”

Resten av världens kvinnor bör i gengäld kunna föda utan ingrepp, om du respekterar att kvinnan som alla andra däggdjur behöver fred, isolering och mörker vid sin förlossning.

”När jag började min karriär som läkare i Paris, födde de allra flesta kvinnor bara med en enda barnmorska i närheten som bara satt och stickade. Det är faktiskt det bästa sättet att föda på. En födande kvinna bör inte stödjas. Hon skall skyddas. Ångest, kyla och känslan av att betraktas hämmar den naturliga produktionen av oxytocin, ”säger Michel Odent, som ler optimistiskt när man påpekar att förlossningsavdelningar idag är mer ett inferno av neonljus, videokameror, skräckslagna fäder och pipande maskiner.

”Jag har levt länge nog för att veta att våra kulturella föreställningar om födslar kan förändras dramatiskt på kort tid. När min mamma fick mig på 1930-talet, kungen Frankrike, var alla kvinnor övertygade om att de inte kunde föda om deras man var närvarande under förlossningen. Idag har jag hör många kvinnor, att de aldrig skulle ha klarat födseln utan sin make. På två generationer har hela denna kulturella idé vänts på huvudet. Därför är jag optimist. Paradigmskifte i vården kan ske förvånansvärt snabbt. ”

Michel Odent: Förlossning och framtid Homo Sapiens. Pinter och Martin, 2013Akashakrönikan – boken som innehåller allt?

Dagens tankar Posted on lör, maj 11, 2013 11:19:17

Akashakrönikan sägs innehålla allt om människor, djur, växter, mineraler, samt allt som hänt i universum… men i alla fall. Jag hittade denna artikel i dagens forskningsrunda. Länk till Michael Delavantes intressanta artikel. Ett utdrag:

”Lång bort i fjärran östern fanns ett gammalt
tempel dit en kvinna en dag anlände för att besöka en vis gammal man för att
fråga om råd.

– Mästare, vad skall jag göra för att få
ett bra och lyckligt liv?
– Du skall tömma dina ryggsäckar,
svarade mästaren.
– Vad menar du? Jag har väl inga
ryggsäckar? utbrast kvinnan.
– Du ser dem inte, men jag ser dem
tydligt svarade mästaren.
– Var snäll och förklara, sade
kvinnan.
– Tre ryggsäckar bär människan på. I den
ena bär hon skuld, i den andra bär hon rädsla och i den tredje bär hon vrede.
Den första skapar den andra och den andra skapar den tredje. Dessa tre är vad
som gör henne olycklig och hindrar henne från ett gott liv. När hon tömt
ryggsäckarna på skuld, rädsla och vrede och fyllt dem kärlek så bygger hon
också broarna till ett gott och lyckligt liv.

En annan dag kom en ung man på besök i
templet för att träffa den vise.

– Mästare, vad innebär det att vara
lycklig? frågade han.
– Fråga tio personer och du kan få tio
olika svar, sade mästaren. Men oavsett vad de svarar bär de alla
samma längtan i sina hjärtan: De vill bli älskade. För att bli älskade måste de
bli sedda och för att bli sedda måste de också känna sig välkomna.
– Men vissa verkar ju inte vilja ta emot
kärlek, invände den unge mannen.
– Alla vill ha kärlek, men alla vågar
inte ta emot den. Det beror på att de inte upplevt sig bekräftade, känt sig
sedda, välkomnade och accepterade som barn. Kärleken kan då upplevas som ett
hot då den väcker minnet av brist på kärlek. Det får henne att känna en olust
som hon försöker upphäva genom att stöta bort kärlek. I förhållanden skapar hon
sen dramer genom att spela skuldspelet via avundsjuka, svartsjuka,
förolämpningar, hot och fysiskt våld.
– Hur skall man då göra för att släppa
denna rädsla?
– Det går inte att förändra något man
inte tillstår existerar, så först måste man se var problemet ligger. Därefter
kan man börja medvetandegöra och bearbeta smärtan genom att rannsaka den, tala
om den och visa den. Det kan ske genom gråt, skrivande eller annan kreativ
verksamhet som får ge uttryck för känslorna. Vad det handlar om är att bygga
upp självkänsla och på så sätt lära sig älska sig själv istället för att
projicera smärtan på andra.”Många tråkiga saker är skrivna i Bibeln

Dagens tankar Posted on ons, maj 08, 2013 10:24:14

Hur kan Bibeln vara så viktig för alla religiösa? Hur kan kyrkan köpa allt som står där. Ta t.ex det Paulus skriver? Varför följer inte kyrkan Jesus ord allena? Jag förstår det inte.

De enda ord som jag
tycker är värdiga att använda i Kyrkan är Jesus egna ord. Nu finns många
evangelier, brev, böcker, kapitel… som är skrivna av vanliga
människor.

Ta till exempel Paulus som skrivit i sina brev…

”Har
ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga
otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra
män,”

”Därför
måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull.”

”kvinnorna
skall tiga i församlingen.

”Kristus
dog för mänsklighetens synder”…

Är detta okej? Nej.

Utdrag ur Korinthierbrevet 1

”Svar på frågor om äktenskap

1 Nu till det ni skrev. Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna.
2 Men med tanke på all den otukt som finns skall mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man.
3 Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man.
4 Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.
5 Håll
er inte ifrån varandra annat än för en tid, om ni har enats om det för
att ostört kunna ägna er åt bön och sedan vara tillsammans igen. Annars
kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva avhållsamt.
6 Detta säger jag som ett medgivande, inte som en befallning.
7 Helst
ville jag att alla levde som jag. Men var och en har fått sin särskilda
nådegåva från Gud, den ene av ett slag, den andre av ett annat.Bibelns tveksamma texter

Dagens tankar Posted on tis, maj 07, 2013 21:46:41

Jesus sa en mening (ThomasEvangeliet). De orden räcker för mig och är det enda som gäller för mig. Alla författare i Bibeln är som jag ser det, bara storytellers och texterna har dessutom med all säkerhet skrivits om av kyrkans mäktiga gång på gång.

Jesus sade: ”Älska din broder såsom din själ. Vårda dig om honom som din ögonsten.”

När Lukas själv fick chansen att beskriva dessa ord belv de enligt nedan. Lukas har broderat ut det Jesus sa, kanske bara efter sitt eget huvud.

Lukas, kompis med Paulus, skriver (mycket som redan är skrivet av hans andra kompis Markus) alla dessa ord nedan, texten är troligen utbroderad från en enda mening som Jesus sagt (se nedan). Hur kan alla religiösa köpa detta? Vi har inte en aning om vem Lukas, Paulus och Markus var. Hur vet vi att de var kloka och visa? De var troligen vanliga människor med alla fel och brister som alla andra.

Lukas 6:31
Men till eder, som hören mig, säger jag: Älsken edra
ovänner, gören gott mot dem som hata eder,

28 välsignen dem som förbanna eder,
bedjen för dem som förorätta eder.

29 Om någon slår dig på den ena kinden, så
håll ock fram den andra åt honom; och om någon tager manteln ifrån dig, så
förvägra honom icke heller livklädnaden.

30 Giv åt var och en som beder dig;
och om någon tager ifrån dig vad som är ditt, så kräv det icke igen.

31 Såsom I
viljen att människorna skola göra mot eder, så skolen I ock göra mot dem.

32 Om
I älsken dem som älska eder, vad tack kunnen I få därför? Också syndare älska
ju dem av vilka de bliva älskade.

33 Och om I gören gott mot dem som göra eder
gott, vad tack kunnen I få därför? Också syndare göra ju detsamma.

34 Och om I
lånen åt dem av vilka I kunnen hoppas att själva få något, vad tack kunnen I få
därför? Också syndare låna ju åt syndare för att få lika igen.

35 Nej, älsken
edra ovänner, och gören gott och given lån utan att hoppas på någon gengäld. Då
skall eder lön bliva stor, och då skolen I vara den Högstes barn; ty han är
mild mot de otacksamma och onda.

36 Varen barmhärtiga, såsom eder Fader är
barmhärtig.Jag älskar dig!

Dagens tankar Posted on sön, maj 05, 2013 20:48:06

Kan man säga ”Jag älskar dig” utan att le? Jag tror inte det, hittade denna film idag som i alla fall gjorde att jag också log.

I love youSexuella trakasserier

Dagens tankar Posted on lör, april 20, 2013 09:17:52

Om sexuella trakasserier, vårdguiden

Sexuella trakasserier är ett samhällsproblem och bottnar
ofta i brist på jämställdhet.

Att bli utsatt för sexuella trakasserier är en kränkning som
påverkar olika människor på olika sätt. Vanliga reaktioner är ångest, rädsla,
magont, huvudvärk, trötthet och depression. Det kan också påverka självkänslan hos
den som är utsatt.

Många förminskar sin upplevelse av trakasserierna och tänker
att det är inte så farligt ändå, det är något man får leva med men du ska
alltid lita på din egen känsla. Om du tycker att något är obehagligt så är det
obehagligt.

Det är viktigt att du inte anklagar dig själv för
trakasserierna. Det är aldrig ditt fel att du blir trakasserad, oavsett vad du
har på dig, hur du ser ut eller vilka du umgås med.

Sexuella trakasserier kan innebära allt från kränkande
kommentarer och blickar till att någon sprider rykten eller tar på dig när du
inte vill. Det är bara du som kan avgöra om du blir trakasserad eller inte.
Ingen ska behöva utsättas för trakasserier, oavsett om de handlar om sex, kön,
sexuell läggning eller något annat.

Känns det kränkande så är det
kränkande!

Det finns flera olika lagar som skyddar dig som blir sexuellt
trakasserad

Att säga ifrån

Många som utsätts för trakasserier känner sig rädda och
utsatta och det gör att det kan kännas extra svårt att säga ifrån. Om du inte
orkar säga ifrån är det också okej. Det är inte ditt ansvar att någon
trakasserar dig men om du mår dåligt av trakasserierna är det viktigt att du
ändå tar mod till dig och säger ifrån. Sexuella trakasserier är olagligt och
ingen ska behöva stå ut med det. Det brukar också kännas skönt för en själv att
få upprättelse.

Risken är också att trakasserierna fortsätter och blir
grövre om man inte sätter stopp.

Om du tycker att det känns jobbigt att säga ifrån direkt
till personen kanske det känns bättre att skriva ner det i ett brev eller ett
mejl i stället. Du kan också ta hjälp från en kompis eller någon annan som du
litar på. Kanske finns det fler i din närhet som också känner sig kränkta av
samma person.

För att det du
utsatts för ska räknas som sexuella trakasserier i en utredning måste du ha
sagt ifrån på något sätt. Det bästa är att säga ifrån direkt till den person
man känner sig kränkt av men om det känns svårt räcker det med att du anmäler
till din chef, lärare, elev- eller studentombud.

Om din arbetsplats eller högskola inte agerar efter att du
har berättat om sexuella trakasserier kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen,
DO. Dit kan du också vända dig om du har frågor och vill ha råd om hur du ska
gå vidare. Högskolan eller arbetsplatsen kan bli skyldig att betala skadestånd
om de inte gör något åt trakasserierna.Relationens byggstenar

Dagens tankar Posted on sön, april 14, 2013 19:40:15

Ytterligare ett tidningsurklipp som jag sparat och delar med mig av.

Relationens byggstenar
– Känslomässig kontakt och värme
– Fungerande kommunikation
– Att vara medveten om sina känslomässiga behov
– Närhet
– Fungerade konflikthantering
– Humor och glädje
– Tid tillsammans

Problemlösning fungerar bara om man fokuserar på att hitta en lösning, att försöka fokusera mindre på känslorna

Att lyssna aktivt på varandra och ställa frågor, ibland behövs många ord för att den andre skall förstå

Viktigt att ta varandra på allvar och inte ironisera. Bra att ta reda på vad du är irriterad på och vara ärlig med det i stället

Gamla känslominnen aktiveras och man börjar projicera smärtsamma känslor på varandra – En hjälp är att leta efter sina känslomässiga behov och uttrycka dem på ett varmt sätt, berätta vad vi längtar efter

Träna på att vara närvarande och verkligen lyssna klart.

Att inte gå i försvar, att inte förklara utan försöka förstå och hitta en lösning. Att fokusera på att hitta en lösning som båda accepterar är en viktig nyckel.


Fritt sammanfattat av artikel i SLANästa »