Blog Image

Fru Anderssons blogg

Vad kan du läsa här?

Jag vill inspirera människor att leva och njuta av livet. På min blogg hoppas jag du kan stanna upp och kanske få en tankeställare som ändrar livet i en mer positiv riktning. Om du är här med ett öppet sinne och inte går i försvar så kan du hitta flera guldkorn här.
Här finns också min bok Fru Anderssons små "frön"

Välkommen!

Denna blogg uppdateras inte men min nya blogg finns på http://fruanderssonsmojligheter.blogspot.se/


Opretentiös hjälp till självdiagnos

Fru Anderssons små "frön" Posted on sön, februari 26, 2012 16:42:51

Får Du ofta utbrott av ilska? – Vad är Du rädd för? Arg kan
man vara men om ilskan blir okontrollerad och något hysterisk, bottnar den i
rädsla.

Smiter Du undan obehagliga saker? – Du behöver hitta din
självkänsla. Du har inte hittat din inre styrka. Tänk på att andra noterar vad
Du gör, men de förstår inte alltid ditt dilemma. Börja respektera dig själv. Du
är lika mycket värd som alla andra.

Blir Du lamslagen då Du blir utskälld? – Du låter ilskan
påverka dig, Du bidrar själv till att Du mår dåligt, genom att Du tillåter
ilskan att påverka dig. Utskällning är bara ord. Du blir inte skadad, om Du
bestämmer dig för att inte bli det. Låt inte utskällningar påverka dig
psykiskt.

Talar Du betydligt mer än de flesta andra? – Ett vanligt
problem är att några få, talar alldeles för mycket. Låt andra komma till tals
lika mycket som Du, annars kommer Du att uppfattas som en ”tråkig pratkvarn”
och Du tappar lyssnandet.

Hamnar Du ofta i situationer där Du måste försvara dig? – Du
respekterar inte andra människor. Om Du agerar med godhet och respekt, kommer
Du inte att behöva försvara dig, eftersom Du då inget har att försvara. Så, om
Du ofta hamnar i försvarsställning, bör Du fundera över, ditt sätt att agera.

Känner Du dig ledsen, för att andra gör dig illa på något
sätt? – Du låter yttre omständigheter påverka dig. Tillåt inte andra att styra
ditt liv.

Är Du blyg och har dålig självkänsla? – Du spelar en roll.
Du visar inte, den Du verkligen är. Försök hitta dig själv och försök
utvecklas.

Har Du svårt att ställa krav? – Det handlar om att ha mod
att klargöra de gränser som gäller för dig. Sätt gränser för dig själv och ditt
liv. Det är din rättighet.

Har Du svårt att känna dig lycklig och harmonisk? – Inga
yttre faktorer som t ex stress, aggressivitet, martyrskap och problem bör
påverka dig. Försök att arbeta för harmoni på alla plan. Träna sedan på att få
kontakt med alla dina sinnen.

Använder Du andras beteende för att rättfärdiga ditt eget
sätt att vara? – Tyvärr, Du har fel. Var och en ansvarar helt för sitt eget
uppförande.

Hamnar Du ofta i situationer då Du känner att du behöver be om ursäkt? – Du
kanske inte agerar respektfullt mot andra människor. Kanske är du för impulsiv. Utvärdera noga vad som hänt och
hur Du själv skulle velat bli behandlad om Du varit den andra parten. Var ärlig
mot dig själv. Kom ihåg att ingen är felfri, inte ens Du.Delegering och tidspress i företag

Fru Anderssons små "frön" Posted on sön, februari 26, 2012 16:40:21

Tempot idag är högt uppskruvat och lönsamhetskraven är höga
inom de flesta företag och organisationer.

Delegering innebär att vi skickar vidare de arbetsuppgifter,
som vi inte hinner med, till en annan person.

Tyvärr är det ofta så, att även nästa person i kedjan är
hårt belastad. Det arbetet som har delegerats, riskerar att falla i glömska.
Effekten av detta kan bli att långsiktiga åtgärder, som bör vidtas för
företagets lyckosamma framtid, tappas bort.

Delegering bör alltid innefatta en skriftlig dokumentation
för uppföljning.

Det är viktigt att företag har luft i sin organisation. Det
bör finnas tid för pauser och återhämtning. Om den tiden inte finns, riskerar
personalen att arbeta för hårt, med press från för många håll. Personalen är
människor, inte maskiner.

Underhåll av både maskiner och personal bör ingå i
företagets investerings- och kostnadsbudgetar.

Varken maskiner eller människor klarar av att bli nerkörda.
För att de inte skall bli skrot, behöver de underhållas, repareras, renoveras
och servas. Lite vaxning och polering är också välgörande.Ledarskap och ledning

Fru Anderssons små "frön" Posted on sön, februari 26, 2012 16:40:03

Ledarskap är att leda människor på vägen till det uppsatta
målet.

Ledaren håller kontroll på vägen, arbetar med
sammanhållningen, pekar på vad som är viktigast att göra och följer
utvecklingen. Ledaren skall finnas nära personalen och se till att den har, vad
den behöver för att utföra sitt arbete. Ledarskap innebär att stötta, bana väg
och att erbjuda lämpliga arbetsredskap.

Ledaren skall dessutom hålla ledningen informerad.

Ledningen är mer resultatinriktad. Hur skall vi utveckla
organisationen för att nå våra mål? Ledningen stöttar ledaren, bistår med
resurser och kontrollerar. Ledningen tar emot information av ledaren och
utvecklar organisationen.

Om de anställda är illojala beror det oftast på, att de inte
har förtroende för ledaren.

I företag idkas ofta, för mycket ledning och för lite
ledarskap. Detta leder till att personalen blir vilsen och arbetar vidare, utan
att känna riktig delaktighet i organisationen. De känner inte den trygghet och
det stöd från sin ledare, som de behöver.

Att lägga kraft på att utveckla ledaren i företag lönar sig.

Tempot idag är högt uppskruvat och lönsamhetskraven är höga
inom de flesta företag och organisationer.

Delegering innebär att vi skickar vidare de arbetsuppgifter,
som vi inte hinner med, till en annan person.

Tyvärr är det ofta så, att även nästa person i kedjan är
hårt belastad. Det arbetet som har delegerats, riskerar att falla i glömska.
Effekten av detta kan bli att långsiktiga åtgärder, som bör vidtas för
företagets lyckosamma framtid, tappas bort.

Delegering bör alltid innefatta en skriftlig dokumentation
för uppföljning.

Det är viktigt att företag har luft i sin organisation. Det
bör finnas tid för pauser och återhämtning. Om den tiden inte finns, riskerar
personalen att arbeta för hårt, med press från för många håll. Personalen är
människor, inte maskiner.

Underhåll av både maskiner och personal bör ingå i
företagets investerings- och kostnadsbudgetar.

Varken maskiner eller människor klarar av att bli nerkörda.
För att de inte skall bli skrot, behöver de underhållas, repareras, renoveras
och servas. Lite vaxning och polering är också välgörande.Gemenskap, ger trygghet och skapar ensamhet

Fru Anderssons små "frön" Posted on sön, februari 26, 2012 16:38:41

Ensamhet kan vara välgörande. Dock kommer människor till
fullt uttryck först i kommunikation med andra människor.

Ofrivillig ensamhet är vanligt i vårt land. T ex efter en
skilsmässa eller ett dödsfall, blir inte samvaron med andra densamma, som då
man levde i en parrelation.

Ett barn som inte får umgås med båda sina föräldrar blir ett
halvt barn. Det är viktiga att våra barn får umgås med båda föräldrarna. Det är
deras rätt, de älskar och behöver mamma och pappa precis lika mycket.

Människor i en grupp skyddar sin trygghet. Vi ser inte de
ensamma utanför. De ensamma försöker på olika sätt, att komma in i gemenskapen
men för det mesta blir de inte insläppta och det kan vara tärande.

Vi njuter av att själva ha någon som hör till oss, vår
familj, vår partner, våra barn, vårt umgänge så till den grad att vi blir
egoistiskt bevakande och bevarande. Den positiva vi-känslan leder till ett
ointresse av att öppna upp för andra och släppa in andra – jag har ju mitt eget
och mina egna!

Om vi har en vän som är ensam, bör vi försöka att bjuda in
denne i vår gemenskap, bland våra vänner. Genom detta, öppnar vi upp
möjligheter för både oss själva och andra.Spela roller

Fru Anderssons små "frön" Posted on sön, februari 26, 2012 16:38:14

Vi kan inte få ett bra liv om vi inte vågar vara oss själva.

Om vi döljer oss bakom roller, visar vi inte vårt riktiga
jag. Många människor ser att vi spelar en roll men de förstår inte alltid vad
som ligger bakom. Något i vårt sätt att vara, gör att människor inte får fullt
förtroende för oss.

Om vi spelar roller, får vi inte en naturlig kontakt med
andra människor. Vi upplevs ha en viss distans till andra och riskerar att bli
en aning isolerade.

Att spela roller innebär att vi försöker få människor att
tro, att vi är någon annan än den vi är. Detta är falskt. Genom att inte vara
oss själva, faller vår kraftfullhet och vi blir istället mer eller mindre
intetsägande.

Vi skall respektera oss själva och vara medveten om, när vi
spelar roller eller bär masker som döljer våra känslor. Vi skall hela tiden
vara ärliga mot oss själva. Om vi spelar roller, bör vi fråga oss varför och
agera för att hitta oss själva och vår intre trygghet.

Vi skall akta oss så att inte rollen tar över vår
personlighet. Vi bör visa vem vi är! Inget annat fungerar i längden.

Det är Du som är intressant, inte några roller.Problemhantering

Fru Anderssons små "frön" Posted on sön, februari 26, 2012 16:37:49

Om vi får synpunkter eller information om att det föreligger
ett problem, behöver vi lyssna och agera för att lösa det!

Då problem påtalas försöker vi ofta förklara varför saker
är, som de är. Vi försvarar först den nuvarande situationen, istället för att
lyssna och ta till oss. Om vi är omogna, är anfall på den som vill diskutera
problemet vanligt. T ex ”men du då, du som alltid…”

Vi får inte ge oss, förrän vi har förstått problemet. När vi
gjort det, kan vi diskutera oss fram till olika lösningar. Vi kan sedan vidta
åtgärder för att lösa problemet och åstadkomma en förändring till det bättre.

Vi skall akta oss för att negligera problem. De människor
som försöker agera för att få till stånd en förändring, utan att någon lyssnar
och agerar, drabbas av resignation och uppgivenhet.

Problemet kommer att kvarstå och nya större problem kommer
att skapas. Följden blir ett ständigt växande missnöje som får olika negativa
effekter på samvaron.

Genom att inte lösa problemet, väljer vi att avstå från en
möjlighet till ett bättre liv. Vi skall ta mod till oss och våga lösa det och
därmed skapa goda förutsättningar för en bättre framtid.

Vi borde ge dem som försöker lösa problem, en ros istället
för ett försvarstal eller ett anfall.Samtalsteknik

Fru Anderssons små "frön" Posted on sön, februari 26, 2012 16:37:24

22

Samtalsteknik

Vi skall inte tänka inte under tiden som någon talar till
oss.

Vi skall försöka lyssna utan att tänka. Vi skall definitivt
inte tänka på vår nästa replik. Om vi gör det kommer vi inte att höra, vad den
andre har att säga.

Andra människor har ofta något att lära ut.

Om vi själva talar hela tiden, går vi miste om mycket
kunskap.

Den som talar utan att lyssna på andra, blir ointressant att
umgås med.

Om vi avbryter andra, visar vi, att vi inte är intresserade
av vad de har att säga. Om vi tar över berättande som någon annan har påbörjat,
visar vi inte den andre respekt. Dessa situationer kan såra mer än vi anar.

Det krävs att vi skärper till oss i umgänget med andra
människor. Det räcker inte att bara vara.

När vi väl upptäcker möjligheten att lyssna på andra, kommer
vi troligen att inse, att de har något att lära oss.

Nya världar kommer att öppnas för oss.Var Dig själv och respektera andra

Fru Anderssons små "frön" Posted on sön, februari 26, 2012 16:36:58

För att lyckas i livet krävs att vi vågar vara oss själva.
Visst kan vi lyckas i karriären genom att spela roller men det är i nära relationer
som vi verkligen utmanas och det är där den största utvecklingen skapas.

Vi skall inte spela några roller eller försöka vara på något
speciellt sätt, för att göra gott intryck eller för att få människor att agera
på ett visst sätt.

Det enda rätta, är att vara sig själv. Det krävs dock mod
att visa sig som man är.

Vi bör dessutom vara goda mot våra medmänniskor. Vi kommer
att lyckas på alla plan om vi har en god karaktär och en god etik. Vi bör leva
med integritet, ödmjukhet och respekt. Andra viktiga egenskaper är
medmänsklighet, hederlighet, enkelhet och tålamod.

Dessa levnadsregler var mycket vanligare förr och det är
dags att återuppta dem igen.

Gentlemannaskap och etikett bör få en större betydelse i
vårt umgänge med andra människor. Hänsyn och respekt till andra skapar harmoni.

Du kanske tänker; men alla andra då, som inte lever i
godhet? – Vi kan bara påverka vårt eget liv, de andra får ta ansvar för sina
liv. Förhoppningsvis kommer vårt agerande, bli en förebild för andra. På så vis
kan vi skapa en bättre miljö runt omkring oss.

Kom ihåg att storhet och karaktär, ger lycka och framgång.Nästa »