Blog Image

Fru Anderssons blogg

Vad kan du läsa här?

Jag vill inspirera människor att leva och njuta av livet. På min blogg hoppas jag du kan stanna upp och kanske få en tankeställare som ändrar livet i en mer positiv riktning. Om du är här med ett öppet sinne och inte går i försvar så kan du hitta flera guldkorn här.
Här finns också min bok Fru Anderssons små "frön"

Välkommen!

Denna blogg uppdateras inte men min nya blogg finns på http://fruanderssonsmojligheter.blogspot.se/


Hur visar vi vår kärlek?

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 11, 2012 16:35:53

En del
visar sin kärlek genom att utföra handlingar som underlättar livet för sin vän.

En
del visar sin kärlek genom att tänka på sin vän i stort och smått t.ex. köpa
lite godis extra av vännens favoritsort.

En
del, genom att vara nära ofta, ofta, ofta, på alla plan, fysiskt, psykiskt, i
tanken, i handling, ja i allt.

En
del visar sin kärlek med kramar, beröring, pussar och värme.

En
del visar sin kärlek genom att överraska, kanske med en middag eller något
han/hon vet att den andre vill ha.

En
del visar sin kärlek genom att behandla sin vän som en vacker drottning/kung.

En del säger ”Jag älskar dig” när den känslan kommer.

En
del visar sin kärlek genom att finnas till hands och hjälpa till då det behövs.

John
Gray skriver: ”Kvinnors stora behov är att få omsorg, förståelse, respekt,
tillgivenhet, bekräftelse och lugnande försäkringar.

Mäns
stora behov är att få tillit, uppskattning, accepterande, beundran, gillande
och uppmuntran.”

Jag
har frågat några män hur de vill att kvinnan skall visa dem sin kärlek. Här är
svaren.

Visa
mig förtroende och engagemang, vara ett stöd, vara rak, ge mig beröm, vara
kvinnlig, förföra mig, vara glad, vara en god samtalspartner, visa mig uppmärksamhet,
vara förstående, vara öppen mot mig, beröra mig, beundra mig, ge mig närhet och
värme…

Kvinnorna svarade.

Visa
mig uppmärksamhet, stötta mig, lyssna på mig, vara intresserad av mig, njuta av
mig, skratta med mig, busa med mig, hålla om mig ofta och trösta mig, skydda
mig och vara omtänksam, beundra och respektera mig, visa mig uppskattning,
överraska mig med blommor och presenter, längta efter mig, utveckla mig, glädja
mig, ge mig närhet värme, vara stark då jag är svag, ha förtroende för mig,
hjälpa mig…

Eftersom vi alla är olika behöver vi tala med varandra.

Att
fråga sin vän hur han/hon vill bli visad kärlek, visar på ett engagemang för
relationen. Vi riskerar dock att få veta att vi hade kunnat göra bättre förut.
Den smällen får vi ta. Framtiden kan nu bli så mycket bättre.

En
del män ser som en utmaning att själva hitta vad som gör kvinnan lycklig. Det
kan vara en riskabel väg att gå, om inte kvinnan är öppen, rak och tydlig.

För
att få en lycklig relation krävs engagemang, ett stort och aldrig sinande
engagemang.Till män

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 11, 2012 16:28:05

Till män

Om Du visar dig sårbar inför andra människor kommer Du att
mötas av omtanke, värme och kärlek. Testa så får Du se.

Kvinnan är inte farlig om Du behandlar henne väl. Du behöver
kvinnan och kvinnan behöver dig.

Det är inte farligt att förlora sig i en kvinna, Du vill det
längst in i hjärtat, eller hur? Kärleken är en gåva som vi fått, en gåva att
vårda och vara rädd om.

Våga släppa fram din kvinnlighet. Du kanske också vill vara
behagfull, sårbar och känslig som kvinnor kan vara.

Det är okej att då och då vara ineffektiv, att inte kunna fixa
allt, att vara sårbar och svag. Det är okej!

Om Du vågar visa dina känslor och accepterar kvinnlig-heten
i dig, öppnar det för din kvinna, att bli mer rak och stark. Detta är den bästa
kombinationen, manliga män med känslor och kvinnliga kvinnor med
hand-lingskraft.

Kvinnor som behöver mer självförtroende, behöver be-kräftas
av andra och mestadels av sin man. Hon vill bli sedd och få vara med. Hon vill
presenteras med din stol-ta gest och hon vill bli behagad av dig.

Förkasta inte sådant en kvinna säger som Du uppfattar som
oväsentligt eller fel.

Många män har ett enkelt sätt att slippa ta tag i problem.
De öppnar ett ”hål i huvudet” så att obehagligheterna kan passera bort. Stäng
”hålet i huvudet” och lyssna istället. Det kan vara starka varningssignaler som
hon uttalar.

Var och en har rätt att känna sig felaktigt behandlad.

Många män känner en press från sig själva och andra män. De
får inte tappa ansiktet genom att inte kunna hantera sin relation.

Sedan barndomsben har mannen fått med sig att han skall
klara av allt, fixa allt, vara stark och inte gråta. Han skall inte vara en
toffel, han skall kunna hantera sin fru.

Många män visar inte så gärna för andra män när de
misslyckas, de berättar det inte så gärna för kvinnor hel-ler. De kämpar på i
det tysta, trots att situationen kanske går dem ur händerna.

De har tagit olika beslut för sin situation och de har ofta
svårt att ompröva besluten, trots att det går fel. Har de en gång tagit fel
beslut, är det ett bevis för att de inte fixar allt. Det vill många män inte
erkänna. De står då ofta fast vid sina beslut. Först då katastrofen kommer har
de lättare att ändra sig men då kan det vara för sent.

Varför inte öppna upp för era manliga kompisar och erkänna
lite felaktiga beslut? Hjälp varandra ur denna knipa! Att en börjar, kan vara räddningen för många.Tankar om män

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 11, 2012 16:24:48

Flickor blir kvinnor när menstruationen kommer. Det finns
därmed ingen tvekan om, vid vilken tidpunkt de blir kvinnor.

Men när blir då pojkar män?

Det finns ingen sådan gräns för män. Pojkar har i alla
tider, i alla kulturer, tvingats, att på olika sätt bevisa att de blivit män.
De tvingas bryta med sin mamma och de kämpar med att likna sina fäder och andra
förebilder.

Olika kulturer har olika idéer för vad som gäller som
manlighetsbevis. Misslyckas männen med uppdragen, kan de bli hånade av andra
män, speciellt av män som själva är rädda för att de inte upplevs som manliga.

Således synes det vara männen själva, som sätter sina tuffa
mål för manlighet och för att bli ”en riktig karl”.

Vic Seidler skriver:

”Jag lärde mig att inte visa min fruktan inför andra
samtidigt som jag lärde mig att dölja den för mig själv. Men jag upptäckte
också att då jag dolde min fruktan, dolde jag min sårbarhet. Jag lärde mig
lyssna till andra men inte att verkligen bjuda på mig själv. Jag måste långsamt
lära mig att när jag blockerade min rädsla drabbade det min förmåga till nära
och kärleksfulla relationer”

Manliga män, de halva männen, anser ofta att deras
världsuppfattning är naturlig, riktig och normal. Dessa män har ibland svårt
att se att de skulle ha fel och förändringar är sällsynta. De är många gånger
rädda om sin stolthet.

Notera att män inte oftare har rätt, än kvinnor.

Män bör inte sträva efter att ha auktoritet över kvinnor,
utan målet skall vara att uppträda så att de blir respekterade av kvinnor.

Det är viktigt att män skaffar sig manliga vänner att tala
om livet med. Män borde hjälpa varandra att bli mer öppna.

Det är viktigt att männen öppnar sig mer för sina kvinnor
och berättar om sina tankar och reaktioner. Genom att våga släppa in någon i
vårt inre växer vi som människor.

Det räcker inte att använda språket och förståndet.
Känslorna behöver vara med.

Roy McCloughry skriver i sin bok ”Män och manlighet” om en
undersökning av vad kvinnor irriterar sig mest på hos sin partner.

77 % svarade att han inte lyssnar.

84 % svarade att mannen inte verkade höra eller ville inte
höra.

41 % svarade att mannen uppmanade dem att inte känna det som
de kände.20 Lite tankar om manlighet

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 21:13:43

Detta
är riktat till kvinnor. Jag förstår om Ni tycker män är svåra att förstå sig
på. Män fungerar inte alltid på samma sätt som kvinnor.

Om
mannen inte behagar er är det viktigt att ni klargör på vilket sätt ni vill bli
visade kärlek. Om mannen ger er det ni vill ha, kommer ni att ge dem det de
vill ha. Relationen har då en större chans att bli lycklig.

Om
båda i relationen hittat sig själva (se tidigare sidor) är det inte så stora problem.
Tyvärr är dagsläget så, att det inte är så många människor som kommit dit.

Det
är vanligt, att en man som känner sig illa behandlad drar sig undan. Detta kan
bli svårt för kvinnor att hantera, eftersom mannen då inte berättar att han
blivit sårad eller känner sig kränkt. Han drar sig undan och hoppas att det
blir bättre i morgon. Det kan vara viktigt att förstår att vi är olika. Män
vill ha klara tydliga ”handböcker” hur kvinnan vill att han skall agera i relationen.
Män har svårare att se saker ur breda perspektiv, de är bra på att fokusera på
en sak i taget utan att ta hänsyn till många konsekvenser på sina ageranden.

Tyvärr
är det inte ovanligt att män har ett ”stort hål i huvudet” då det gäller att ta
till sig saker de inte vill höra. I dessa fall får kvinnan vara oerhört rak och
se till att få bekräftelse på att mannen hört och förstått. Det gäller att vara
envis och att inte ge upp.

Kvinnan
riskerar att upplevas som tjatig om mannen inte lyssnar. Därför bör Ni inte ge
Er (vid första diskussionen) förrän han lyssnar. Tala alltid med kärlek!!

Ge
Er inte, prata och lyssna, med kärlek, tills allt är solklart för båda parter.

Mannen
kommer inte alltid att självmant agera för en lösning. Det krävs ofta att en
överenskommelse kommer till stånd. Båda behöver förstå problemet och lösningen,
innan Ni kan gå vidare.

Män
har stora krav på sig. De har krav på sina egna prestationer. De har krav på
att bli bekräftade som manliga. De känner lätt en skam över att de inte
uppfyller sina egna manliga krav.

Många
män stänger av sina känslor. Att vara känslig är i många mäns ögon, inte en
manlig egenskap. De vill inte uppfattas som kvinnor. Är mannen känslig av
naturen, drar han sig tillbaka i ensamhet om han blir känslomässigt berörd och
återhämtar sig där.

Ett
tips är att på ett kärvänligt sätt locka honom att öppna sig. Visa att han är
bra och att Du älskar honom. Ibland
är han trött på att vara den store trygge mannen som tar ansvar och bestämmer.

Många
män är viljestarka.

En
man tar ett beslut angående en speciell fråga. Han vidhåller sedan ofta detta
beslut handfast. Kanske för att förstärka känslan av att han har tagit rätt
beslut. Det kan ses som ett nederlag att ha tagit fel beslut.

Kvinnors natur är
att ge, mäns att ta. Kvinnor bör öva på att ta mer, ta det de vill ha.

Att
vara manlig innebär för många män, bland annat, att ta rätt beslut. Därför
kan en man vara oerhört fast i sina beslut länge, oavsett om de är rätt eller
inte. Har mannen tur, förlorar han inga nära under processen.

Problem som en man ser en lösning
på, är för honom inte svårt att ta tag i. Om han ser en lösning, som innebär
att praktiskt utföra en åtgärd, löser han saken galant.

Ett exempel: Bilen går sönder.
Mannen kontrollerar vad felet kan vara, åtgärdar saken antingen själv eller med
hjälp av bilreparatör. Bogserar eller löser saken med leverans till
bilverkstad. Här är mannens sätt, att lösa problem på helt exemplariska.

Problem av en mer komplicerad
natur, något mannen behöver ”tala om”, kan han inte lösa med en handgriplig
aktivitet. Detta är många gånger svårare för mannen att hantera. Mannen blir då
ofta vilsen och hans vanliga sätt att hantera problem fungerar inte.

Ett exempel: Frun är irriterad över
något, han förstår inte över vad och stämningen är tryckt. Mannen ser ingen
direkt snabb lösning. Vad händer då? Kanske försöker han skämta bort det eller
kanske flyr han bort i en aktivitet, tar bilen en sväng, klipper gräset, sköter
papperen…19 Om vi behandlar varandra respektlöst

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 20:49:23

Om
en uppfattar att den andre sårar honom/henne, drabbar det den som sårar. Om vi
har hittat oss själva i vår egen utveckling, blir reaktionen mindre.

Den
som såras kommer att dra sig undan och ju längre tiden går, desto svårare blir
det att reparera. Den sårade känner sig illa behandlad och den som sårat
drabbas av en inskränkt kärlek. Gör inte någon illa, för det kan slå hårt
tillbaka.

Vi
kan inte skydda oss mot den inskränkta kärleken, utan får, utan att kunna göra
något åt det, ta straffet med allt vad det innebär.

Vi
blir förskjutna t ex genom tystnad, ”surhet”, nonchalans, kyla, hat,
uppgivenhet, etc. Den som sårat hamnar ute i kylan, långt ifrån den varma
kärleken.

Ett
tips är att lyssna på varandra och vara lyhörda då någon mår dåligt och sedan agera
i tid. Om en mår dåligt, skall inte den andre säga: Det gör Du inte!

Ta inte kritik som en attack, utan som en möjlig väg till en bättre relation.
Kom överens hur Ni skall lösa problemen, se till att båda är nöjda med
lösningen.

De
finns människor som kränker andra. Olika kränkande mönster är tystnad, att bli
bortglömd, överhoppad, utestängd, inte sedd, inte trodd, tolkad, bli avbruten,
inte passa tiden, offentlig schavottering, bli härmad m m. Detta är
respektlöst.18 Lite tankar om kvinnlighet

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 20:44:38

Detta
är riktat till män. Jag förstår om Ni tycker kvinnor är komplicerade. Det är
de. De fungerar inte alltid på samma sätt som män.

Grundidén
är att om Ni ger kvinnorna kärlek, stöd, respekt och gör dem lyckliga, så
kommer kvinnorna att ger Er kärlek, stöd, respekt och göra Er lyckliga. Jag
tror det är mannen som skapar förutsättningarna för relationen. Om mannen inte
behagar kvinnan kommer hon inte att bli varm och kärleksfull.

Idealfallet
är att båda i relationen hittat sig själva (se tidigare sidor) men i dagsläget
är det många människor som bara börjat den resan. Därför strular vi till livet
för oss, många gånger alldeles i onödan.

Här
är ett exempel. Din kvinna berättar att hon känner sig illa behandlad. Hon
utgår från att Du lyssnar. Du kanske anser att påpekandet från kvinnan är oväsentligt,
obehagligt eller svårt att förstå. Du känner dig kanske kritiserad och tar inte
till dig det viktiga budskapet. Kvinnan tänker, att nu har hon sagt ifrån och
utgår från att Du har lyssnat och att Du kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga
för en förändring. Du tycker inte om att bli angripen och agerar inte för en
förändring, utan fortsätter i samma hjulspår, intet ont anande. Du hoppas att
det blir bättre imorgon men det blir INTE bättre i morgon! Hon kanske tystnar
men problemet ligger kvar och växer.

Kvinnan väntar på att en förändring skall
ske. Om förändringen inte kommer börjar den kvinnliga bearbetningen. Kvinnan
blir besviken, hon känner sig inte sedd. Hon säger till dig igen, med samma nedslående
resultat. Hon ger så småningom upp och spar en bitterhet i sitt hjärta. Hon
glömmer inte. Hon har ett sår i hjärtat.

Kvinnan
kanske inskränker sin kärlek. Kvinnor vill inte ge kärlek, utan att få kärlek
tillbaka. Lyssnar Du inte på henne, tycker hon inte Du ger henne den respekt
och kärlek hon vill ha. Kanske slutar hon prata med dig, slutar var mjuk och
varm mot dig och istället blir kall, kanske sexstrejkar hon…

Ju klokare hon är, desto mindre blir
reaktionen. Hon kommer också att fortsätta sätta gränser för vad som är okej
för henne.

Kvinnor
har en tendens att samla alla konsekvenser av olika handlanden och få till att
allt som händer hänger ihop. Män ser hellre en sak, var för sig. Därför är det
ibland svårt att förstå varandra.

Tiden
går och kvinnan kanske inte har lust att vända den onda cirkeln och ger upp.
Helt plötsligt har Du inget val. Många gånger tar denna process ganska lång
tid, kanske år. Då kan det vara svårt för mannen att förstå vilken händelse som
satte igång allt detta.

Från
början var det inget angrepp, utan ett rop på hjälp för att förbättra Er
relation. Hade Ni varit raka, kärleksfulla och respektfulla i Er kommunikation med
en vilja till lösning kunde Ni kanske ha räddat det hela.

Ett samtalstips,
lyssna först och förstå. Tala sedan.

Mäns natur är att ta, kvinnors att ge. Män
bör öva på att ge. Att ge gör oss också lyckligare.17 Kvinnliga kvinnor, de halva kvinnorna

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 20:34:04

De
kvinnliga kvinnorna visar inte upp sin kraftfulla sida. Kanske känner andra
kvinnor konkurrens av dessa ”charmerade” kvinnor.

De
visar sig ofta, främst för män, som ljuva, sköra, sexiga, kanske hjälplösa,
beundrande, flirtiga och blinkande med tindrande ögon.

Dessa
kvinnor kommer till sin fulla rätt tillsammans med manliga män. Den kvinnliga
kvinnan hjälper mannen att sola sig i manlighetens glans. Många män älskar det.

Dessa
kvinnor har troligen stängt av sin manlighet på grund av besvikelser i
barndomen. Problemet är att de ofta skaffar sig en falsk självkänsla, genom
männens beundran. Riktig och vinnande självkänsla kommer inte genom andras
beundran, utan genom att älska sig själv.

De
manliga sidorna som finns i alla kvinnor, kan vara förträngda. Kvinnan där
inuti mår troligen inte bra. Hon kanske känner sig som en ”dum blondin” ibland.
Under ytan finns ofta ett behov av att vara stark, handlingskraftig och
kraftfull.

Hon
bör hitta sina besvikelser i barndomen och leta efter en man som visar sina
kvinnliga egenskaper, vilket kan knuffa igång hennes styrka och handlingskraft.
Men det är bara hon själv som kan göra sig till en modig kvinna.16 Manliga män, de halva männen

Fru Anderssons bok, relationer Posted on sön, mars 04, 2012 20:33:26

De
manliga männen är starka, muskulösa, okänsliga, viljestarka, modiga och
”fixare”. Kanske känner andra män
konkurrens av dessa ”riktiga karlar”.

De
anser sig vara bäst, snabbast, starkast, veta allt, kunna allt, ha rätt, de
tvekar inte och tål tuffa tag. De vill inte vara veklingar eller ”kärringar”.
De vill inte visa sig inte rädda etc.

Dessa
män kommer till sin fulla rätt tillsammans med riktigt kvinnliga kvinnor. Den
manlige mannen får då njuta av att leda sin ”svagare” kvinna genom livet.

Dessa
män kan ha stängt av sina känslor på grund av besvikelser i barndomen. De
skyddar sig då mot att bli sårade igen. De vågar kanske inte heller, visa eller
känna, kärlek, värme och sårbarhet.

Kvinnliga
sidor, som finns i alla män, är troligen förträngda. Mannen därinne mår säkerligen
inte bra men det märker han antagligen inte själv.

Under
ytan kan det finnas ett stort behov av att få visa sig ömklig, sårbar och
känslosam.

Han
bör hitta sina besvikelser i barndomen och leta efter en kvinna med mer manliga
egenskaper, som kan hjälpa honom att knuffa igång hans känsloliv och hans
kvinnliga egenskaper.

Det
är dock endast han själv som kan släppa fram alla sina sidor och utvecklas till
en hel modig man.Nästa »